Шварценеггер на «Хаммері»

Шварценеггер на «Хаммері»

Виявляється, у губернатора Каліфорнії, голлівудського актора Арнольда Шварценеггера однакові смаки з... тренером футбольної збірної України, народним депутатом Олег Блохіним. Ідеться про їхнє захоплення джипами «Хаммер», що більше схожі на танки, аніж на машини. І в обох через це проблеми. Але Шварц, на відміну від Блохи, в аварії на «Хаммерах» не потрапляє й «Таврії» в паркани не втрамбовує. Просто під час передвиборчої кампанії майбутній губернатор усіляко підкреслював свою прихильність до ідей екології та захисту навколишнього середовища, на що незмінно отримував і отримує іронічні уколи від «зелених»: природоохоронці нагадують Термінатору про його захоплення ненажерливими позашляховиками, котрі неабияк забруднюють атмосферу. Тож тепер Арні оголосив про свій намір... перевести один зі своїх шести джипів на екологічно чисте пальне — водень. >>

«Його вбило його життя»

Чи полягає повага до читача у тому, щоб, не залишаючи його на самоті з його питаннями, розтлумачити відразу, з перших рядків, хто такий був Сергій Набока? Чи, навпаки, це було б приниженням рівня його поінформованості? Бо насправді навряд чи той, хто взагалі бере до рук газету, ніколи не чув про Набоку. Мені, приміром, хотілося б почати не зі стандартних, як надгробок на цвинтарі, слів про те, що такого-то числа і такого-то місяця Набоці виповнилося б стільки-то років. Звісно, подібне тло вимагають закони жанру... Але набагато яскравіше малюють Сергія не така ось життєва арифметика, а розповідь його матері — Катерини Зеленської (сьогоднішньої гості «УМ») — про те, як вона, приходячи на синову могилу, застає там свіжі квіти... Ось так: мати йде до сина і бачить, що втрата його болить не лише їй одній. Іще хтось пам'ятає, знає, дбає... Хто? На могилі не лежать вінки від «партії та уряду», там просто посаджені ранні весняні квіти, там догорають квітом снопи гвоздик... Хай твоя ліва рука не відає, що робить права... То чи треба ще довго теревенити на тему, ким був Сергій Набока? Він був людиною, яку пам'ятають після його смерті. >>

Сир­це­вий ді­а­бет,

Із 192 ціл­ком ро­бо­чих цук­ро­вих за­во­дів, які пра­цю­ва­ли ще кіль­ка ро­ків то­му, сьо­год­ні в Ук­ра­ї­ні за­ли­ши­ло­ся 140. «34 під­п­ри­єм­с­т­ва вже де­мон­то­ва­ні», — кон­с­та­ту­вав на прес-кон­фе­рен­ції у п'ят­ни­цю Єв­ген Лав­ров, го­ло­ва Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту про­до­воль­с­т­ва Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки. Ще близь­ко 20 за­во­дів, за йо­го сло­ва­ми, влас­ни­ки са­ме за­раз ак­тив­но рі­жуть і зда­ють на ме­та­лоб­рухт. А це оз­на­чає, що у по­над 50 тра­ди­цій­но «со­лод­ких» міс­теч­ках Ук­ра­ї­ни цук­ро­ва­ри з ді­да-пра­ді­да за­ли­ши­ли­ся не прос­то без ро­бо­ти, а й без теп­ла, світ­ла, шкіл і са­доч­ків, сло­вом, без жод­них за­со­бів для іс­ну­ван­ня, ад­же сис­те­ма пра­цю­ва­ла так, що жит­тя міс­це­вих меш­кан­ців пов­ніс­тю за­ле­жа­ло від ро­бо­ти бу­ря­ко­пе­ре­роб­но­го за­во­ду. >>

Шлях до пус­т­ки

У Мо­нас­ти­ри­щі Чер­кась­кої об­лас­ті на се­сії ра­йо­н­ної ра­ди, де роз­г­ля­да­ли хід ви­ко­нан­ня «Прог­ра­ми роз­вит­ку сіль­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва» та «Прог­ра­ми роз­вит­ку со­ці­аль­ної сфе­ри се­ла», схва­ле­ні рік то­му, не зміг вис­ту­пи­ти жо­ден із за­пи­са­них ора­то­рів. Бо до три­бу­ни рва­ли­ся ті, ко­го до пе­чі­нок діс­та­ло все, що ді­єть­ся сьо­год­ні на се­лі. Вис­туп прак­тич­но кож­но­го з де­пу­та­тів ра­йо­н­ної ра­ди був кри­ком ду­ші: се­ла вми­ра­ють, а се­ля­ни в по­шу­ках ро­бо­ти їдуть у чу­жі краї, за­ли­ша­ю­чи сім'ї та ді­тей. «Я п'ятий рік го­ло­вую, але впер­ше на­ші де­пу­та­ти так ак­тив­но вис­ту­па­ли. Лю­дям на­бо­лі­ло», — про­ко­мен­ту­вав «УМ» го­ло­ва рай­ра­ди Олек­сандр Бой­ко. >>

«Мо­бі­лі­за­ція» до­я­рок

Те­пер до­яр­ка з Пол­тав­щи­ни Ні­на Ми­хай­лен­ко ні­ко­ли не за­гу­бить­ся у нет­рях рід­ної фер­ми, ад­же має опе­ра­тив­ний зв'язок — «мо­біл­ку», яку їй по­да­ру­ва­ли зав­дя­ки її «пі­до­піч­ним», тоб­то ко­ро­вам. Як по­ві­дом­ляє УНІ­АН, та­ким чи­ном у сіль­сь­ко­гос­по­дар­сь­ко­му ви­роб­ни­чо­му ко­о­пе­ра­ти­ві «Пе­ре­мо­га» в се­лі Кле­па­чі Хо­роль­сь­ко­го ра­йо­ну за­о­хо­чу­ють кра­щих до­я­рок ро­ку. Так, па­ні Ні­на по­сі­ла пер­ше міс­це за кіль­кіс­тю на­до­є­но­го мо­ло­ка — ми­ну­ло­го ро­ку її ре­корд по гос­по­дар­с­т­ву ста­но­вив по 4195 кі­лог­ра­мів мо­ло­ка від од­ні­єї ко­ро­ви. >>

Словенія чи Словаччина — ось питання

Дві слов'янські країни — Словенія і Словаччина — для решти світу подібні, немов сестри-близнюки. Обидві розташованi на півдні Європи, обидві здобули незалежність на початку 90-х років, обох нещодавно разом прийняли до НАТО і обидві разом приєднаються 1 травня до Європейського Союзу. І це ще не все — прапори двох країн майже цілком ідентичні. В обох випадках це біло-синьо-червоні триколори з такою самою послідовністю кольорів та так само розташованими великими національними гербами на них у формі щитів, які розміщені з лівого боку прапора. Зображення на гербах також схожі: у словаків — три сині гори у нижній частині герба з білим хрестом над ними на червоному тлі, у словенців — три білі гори з трьома жовтими зірками над ними на синьому тлі. >>

Соня і її «п’ята графа»

В Індії з 20 квiтня розпочалися найдовші в світі парламентські вибори. 659 млн. виборців цієї країни з населенням 1,02 мільярда впродовж трьох тижнів мають обрати 552 депутатів Лок Сабха (Народної палати) — нижньої палати індійського парламенту. Вибори в 35 штатах та союзних територіях Індії відбуваються поетапно, в чотири тури — 20 та 26 квітня і 5 та 10 травня. Підсумки у всіх турах будуть оголошені одночасно 13 травня. Очікують, що вже за два дні потому на підставі результатів виборів буде створено новий уряд. >>

«Маївка» проти Януковича

1 Травня – це, як відомо, День солідарності трудящих. Саме тому продовження протестного марафону під назвою «Так — добробуту! Ні — диктатурі!» «Наша Україна» вирішила приурочити до цієї дати. За словами керівника акції, народного депутата Тараса Стецьківа, перший день травня «асоціюється в українців із захистом соціальних прав та інтересів громадян». А захищати таки треба, поки ще є що. З 29 по 31 березня «НУ» вже проводила в рамках марафону пікетування Кабінету Міністрів, однак уряд, схоже, й не почухався, аби повернути народові приховані в бюджеті кошти (як стверджують «наші українці», це 10 мільярдів гривень). Тож «ющенківці» знову виведуть народ на вулиці під гаслами «Досить обдирати народ!», «Янукович, поверни народу 10 мільярдів», «Приховані у бюджеті 10 мільярдів — на зарплати і пенсії» тощо. >>

США цікавляться безміром у Мукачевi

Тримаючи руку на пульсі демократичного животіння України, США відрядили для чергових перемовин з українською владою другого заступника держсекретаря Стівена Пайфера. Пан Пайфер, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, прибув до Києва у суботу, а завершує свій візит завтра. Учора вже відбулися його перші офіційні зустрічі — з Прем'єр-міністром Віктором Януковичем та Головою ВР Володимиром Литвином. >>

Приїхав. Не побачив. Відлетів

Варто було Прем'єр-міністрові Віктору Януковичу здобути офіційний «титул» «єдиного кандидата» від влади, і проти Віктора Федоровича всі як змовилися. Мало не щодня хтось зі своїх же, із соратників, підносить «єдиному» неприємний сюрприз — від заяви про наміри балотуватися на виборах власною персоною до виходу цілим кагалом з парламентсько-урядової коаліції. А тут ще й більшість тріщить по швах, і опозиція дістає вимогами повернути народові поцуплені з бюджету 10 мільярдів... Ясним промінчиком на цьому невеселому тлі мав стати хіба що візит Прем'єра до Криму саме тими днями (у четвер-п'ятницю минулого тижня), коли там зустрічалися російський та український президенти. >>

Політичний травень

Уже кілька років поспіль акції лівих сил у Львові на перше та дев'яте травня не здавалися для правих політичних партій чимось провокативним. Але цього разу деяке затишшя з приводу відзначення радянських свят може бути порушено. Адже і соціалісти, і комуністи у Львові планують провести свої акції широко й публічно. Причому не обійдеться і без червоних прапорів, та ще й біля пам’ятника Шевченкові, які можуть не стримати правих від адекватної реакції. >>

Щит для пера

«Наразі слід збагнути, який досвід ми мали і що втратили», — зазначив минулої п'ятниці на урочистостях з нагоди 45-річчя Національної спілки журналістів України голова НСЖУ Ігор Лубченко. Отже, що ми мали? Досвід, гідний наслідування наступними поколіннями журналістів, зазначив Лубченко. Навіть попри тоталітарне минуле нашої країни, що слугувало тим суспільно-політичним тлом, на якому створювалась спілка. «То був час «відлиги», і хоча у доповідях на з'їзді, виступах делегатів не бракувало дифірамбів на адресу правлячої і єдиної на той час партії, все ж основним лейтмотивом були питання творчості, відповідальності майстрів пера і мікрофона за написане і мовлене слово, ролі журналістів у суспільстві», — сказав він. >>

Зметикували на трьох

Учора поблизу села Ціпки Гадяцького району вже п'яту добу палала газова свердловина №111 управління «Полтавагазвидобування» добовою продуктивністю 160 тисяч кубометрів газу. Стовп полум'я висотою до двадцяти і діаметром до десяти метрів, за даними управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації, здійнявся тут 22 квітня о пів на першу годину ночі. Тож підготовчі роботи до ліквідації масштабної пожежі розпочалися вранці. >>

Принесені вітром

Цієї весни організатори традиційного повітроплавального видовища обіцяють особливе свято із небаченими новинками. На відміну від усіх попередніх фестивалів, цьогорічне «Повітряне братерство -2004» залучить до себе не тільки спортсменів — «керманичів» повітряних куль, а серйозних фахових пілотів: так, серед організаторів чемпіонату значаться Військово-повітряні сили Збройних Сил України та авіамоделісти. «Це буде безпрецедентне шоу, — обіцяє президент Федерації повітроплавання України Олександр Ніколаєв, — гості фестивалю зможуть побачити усе — від маленьких моделей до серйозних літаків». >>

Вийшла в степ донецький

Назва одного з кафе — «Шахтарочка» — в обласному центрі, погодьтеся, дещо двозначно трактує роль жінок у вугільному краю. Тим більше що очікують вони своїх чоловіків не тільки побіля дверей певних закладів. Нерідко доводиться чекати ще й біля стволів шахт, коли під землею палахкотить вогонь, а гірничорятувальники, які піднімаються на-гора, чомусь уникають зустрічатися поглядом із заплаканими жінками... А ще був у нашій історії період, коли жінки змушені були рубати вугілля не гірше за чоловіків, яких саме чекали з фронту. Тому вшанувати їх звитяжну працю має новий пам'ятник, ідея якого нині обговорюється. >>

Підземна «розборка»

У ніч на 31 грудня минулого року на глибині 355 метрів шахти «Південнодонбаська №1» пролунав вибух, і згодом на поверхню підняли двох гірників з важкими травмами. А коли експерти взялися вивчати місце трагедії, стало очевидно, що вислів «У забій, немов у бій» деякі шахтарі розуміють аж занадто буквально. Адже у підземній виробці знайшли кільце з чекою та металеві фрагменти... гранати РГД-5. >>

«Курчаткам» не до усмішки

Перші ознаки отруєння у трьох вихованців ясельної групи «Курчатко» виявили працівники дитячого садочка «Усмішка», що у Здолбунові Рівненської області, ще в четвер. Після цього, за повідомленням завідувачки дошкільного закладу, хворих дітей на машині швидкої допомоги перевезли в інфекційне відділення Здолбунівської центральної районної лікарні. >>

П'ятеро у човні, не рахуючи трьох дітей

Позавчора у небезпечний спосіб вирішили розважитися п'ятеро запоріжців. На моторному човні «Казанка» молодики гасали в акваторії порту імені Леніна, прихопивши з собою ще й трьох дітей. Позаяк плавзасіб розрахований на перевезення лише чотирьох людей, неподалік одного зі шлюзів ДніпроГЕСу він перекинувся. На лемент потопаючих відгукнулися не тільки водолази рятувальної станції №3, а й теплохода «Римський-Корсаков» (капітан Іван Терешков). За інформацією облуправління МінНС, уже через сім хвилин потопаючих було піднято на борт. Після медичного обстеження з власної волі потерпілих відпустили додому. Жаль, якщо ця пригода стане уроком лише для надміру ризикованої компанії. >>

На наших дорогах далеко не заїдеш

Українські дороги навіть не тягнуть на «трієчку» — з цим жоден автомобіліст не сперечатиметься. Зрештою, до висновку, що стан наших автошляхів перебуває у незадовільному стані, прийшло і Головне контрольне-ревізійне управління України. Нещодавно воно перевіряло Укравтодор щодо того, як використовують кошти, призначені на ремонт та будівництво доріг. Адже головна причина занедбаності українських доріг традиційна — недостатнє фінансування. За словами заступника голови ГоловКРУ Наталії Рубан, у найгіршому стані дороги місцевого значення — у тамтешньої влади «викроїти» щось на їх ремонт рідко вдається. >>

«Автодром» — не розвага,

Наша газета нещодавно повідомляла про нещасні випадки на атракціонах у Краматорську та Маріуполі. Причому важкі травми хребта, отримані тоді однією з відвідувачок, виявилися тільки «квіточками». Адже напередодні вихідних чергова лиха пригода сталася цього разу вже в Донецьку, де один з атракціонів забрав життя молодої людини. >>

На кордоні стріляють

Чи то контрабандисти все більше нахабніють, чи рішучішими стають прикордонники, однак сьогодні стрілянина на кордоні вже не здається чимось екстраординарним. От і останнє повідомлення з Луганського загону говорить про те, що під час затримання порушника територіальної недоторканності країни охоронці кордону змушені були застосувати табельну зброю. А що їм залишалося робити, якщо водій цілого КрАЗу не зреагував на вимогу зупинитися, а пішов на таран прикордонного заслону? Прикордонники й ушкварили по колесах... >>

Крутили грошима як циган сонцем

Співробітники Хмельницької податкової міліції, прокуратури та убозівці припинили діяльність конвертаційного центру, що діяв під дахом приватного підприємства «Д-К». Останнє зареєструвала громадянка З., яка поєднувала в одній особі посади директора і головбуха. Разом зі своїм чоловіком, що також очолював «фірмочку», подружжя надавало туристичні послуги. А точніше б сказати, займалося шахрайством із розмахом. Ділки вміло підробляли необхідні документи і незаконно працевлаштовували земляків за кордоном, не маючи на це відповідної ліцензії. >>

Рідко який насильник омине школярку,

Упродовж лише однієї години у різних місцях Прикарпаття скоєно три злочини на сексуальному грунті. Жертвами хтивого полювання стали дівчата шкільного віку і майже в один і той же час — з 2-ї до 3-ї. Неповнолітнім юнкам, вочевидь, доцільніше такої пізньої пори віддавати перевагу романтичним снам у теплому домашньому ліжку, ніж шукати небезпечні пригоди в ніч таку місячну, зоряну, ясную. Принаймні не потрапили б на очі брутальним молодикам. >>

Будуть і на нашому озері лебеді

Цієї весни важко було не помітити приємних змін в облаштуванні Дюківського парку, що досі перебував у вкрай занедбаному стані. Довести до ладу одеський пам'ятник садово-паркового мистецтва взялося ТОВ «Катюша». Роботи, розпочаті фахівцями торік, включали серйозні геологічні дослідження, повне відновлення дренажної та зливальної систем, реконструкцію системи водопостачання, очищення дна ставків від мулу і бруду. >>

На скло й папір розрахуйсь!

Віднедавна в Черкасах з'явилися нові баки для збору сміття — на зелених ємкостях красуються написи «скло», «папір», «пластик», «побутові відходи». Таким чином міська влада, зокрема його відділ екології та раціонального природокористування, намагається привчити черкащан до роздільного сортування хатнього сміття. >>

Перебудова-2004

«Я тут на новому місці сиджу. Нормально ніби...» — ділився враженнями зі своїм «мобільним» співрозмовником один із парламентських «більшовиків». Незабаром пересісти на нові місця доведеться всім нардепам — у Верховній Раді гряде велика перебудова. М'які (випробувано на собі. — Авт.) зелені крісла замінять жорсткуваті червоні сидіння радянського зразка, задні лави зроблять вищими, аби парламентаріям з «камчатки» було видно бодай щось, окрім лисин своїх колег на передніх рядах, ймовірно, «робочі місця депутата» навіть розділять, аби солідні мужі й пишні пані не падали своїм сусідам по дислокації на коліна, пробираючись до «забитих» за ними стільців. Тож коли засмаглі й відпочилі законодавці повернуться з літніх канікул, у сесійній залі на них чекатимуть зовсім інші меблеві «розклaди».
До президентських жнив іще далеко, і «посівну» четвертий парламентський призов перекантується ще в старих вмістилищах депутатських «п'ятих точок». Але «євроремонт» під куполом ВР уже розпочався. Згаданий на початку «більшовицький» парламентарій під «новим місцем» мав на увазі всього лише модернізований «куточок депутата», який турботливі веерівські служби виставили в кулуарах, аби кожен із потенційних «засідателів» міг випробувати характеристики післяперебудовного устаткування на собі. Проте близько п'яти десятків народних обранців встигли оновити свої місця в парламенті ще до перестановки крісел. І до осені їх може стати значно більше. >>

Пояс вірності меті

Це був бій, який виправдав усі сподівання гурманів професійного боксу. Зійшлися два титани, які володіють убивчими ударами. Як стверджують фахівці, поєдинків двох таких панчерів світ не бачив двадцять років. Хтось із них двох мав стати першим білим чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). >>

Зауваження до тріумфу

Попри той «цукор», який підвищив старший Кличко, на відміну від брата, своєю перемогою, варто зробити й кілька зауважень до тріумфального бою. По-перше, багато кому вже обридли нібито суперпрофесійні коментарі Володимира Гендліна, який насправді все більше просто «співає те, що бачить». Повторний, вечірній перегляд бою засвідчує, що навіть у восьмому раунді, перед самим «вирубленням» Сандерса, пан Гендлін констатував: «Молодець, хлопака, добре тримається». А той візьми та й не втримайся вже за якихось 40 секунд. На суб'єктивну думку автора цих рядків, нейтральні фрази з галузі «загальних боксерських знань» про витривалість і силу ударів не є підставою для організаторів трансляцій триматися за голос одного фахівця. До того ж, чи не слід коментар бою видатного українця Кличка на українському каналі для українського ж глядача вести українською мовою? А у Володимира Гендліна в неділю навіть не повернувся язик назвати переможця українцем! Коментаторові просто приємно, що володар пояса WBC — «із наших крайов» і «со славянскім імєнєм». >>

Наша стiйкiсть в Остраві

«Без надії сподіваюсь» — мабуть, саме ці слова з Лесі Українки якнайкраще відображають настрій прихильників хокею України, які приготувалися стежити за грою національної збірної на чемпіонаті світу в Чехії. Минулорічне жеребкування в Гельсінкі, що визначало наших суперників в Остраві, відправило українців до «групи смерті». Ніхто не мав особливих ілюзій стосовно того, якою буде мета наших хлопців на першості і як тяжко їм доведеться змагатися з фінами та словаками — постійними претендентами на медалі, а також з американцями, котрі, осоромившись у 2003-му в Фінляндії, на цей чемпіонат привезли вже значно сильніший склад. Але викидати білий прапор заздалегідь українці не збиралися, що в своїх інтерв’ю постійно підкреслював головний тренер команди Олександр Сеуканд: «Нехай наші опоненти спробують довести, що вони сильніші за нас у конкретному місці у визначений час». І лише тому дівчинка Надія й досі живе в душі кожного нашого вболівальника хокею... >>

Футбол до чи проти вітру?

Здається, все ж недаремно тренерів зобов'язали приходити на післяматчеві прес-конференції. Деколи їхні бравади прихильники футболу смакують ще тиждень після звітного туру. Все частіше з наставників спадає маска дипломатії, і ми бачимо справжній рівень культури та інтелігентності. За будь-яких обставин відвертість і чесність залишаються рідкістю при оцінці поганої гри. >>

УЇК-ЕНД ФУТБОЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Інтриги в серії А більшає: з боротьби за «скудетто» та навіть друге місце після принизливої поразки на своєму «Делле Альпі» від «Лечче» виключився чинний чемпіон, «Ювентус», натомість «Рома» скоротила відставання від лідера — «Мілана». Сталося це після того, як римляни розгромили одного з аутсайдерів, а от «россо-нері» нічого не могли вдіяти з оборонними порядками команди-господарки в Удіне. Андрій Шевченко даремно пробігав усі 90 хвилин, так і не отримавши жодної гольової нагоди. За три тури до фінішу фора «Мілана» становить 6 очок, і ключовим у боротьбі за «золото» буде очний поєдинок лідерів 2 травня. «Міланісти» при цьому не зможуть скористатися послугами форварда Філіппо Індзагі, в якого запалення кісточки на нозі. Але його лікарі обіцяють поставити у стрій принаймні до чемпіонату Європи, а ось захисник Джузеппе Панкаро через проблеми з ахіллесовим сухожиллям змушений буде пропустити не лише завершення національної першості, а й не зможе допомогти Італії на Євро-2004. >>

Зупинiть бульдозер свавiлля!

Колектив Дунайського біосферного заповідника через низку об'єктивних причин став причетним до вирішення важливої державної проблеми — відновлення судноплавства в українській частині Дунаю. Адже який би варіант судового ходу не був обраний, глибоководний канал Дунай — Чорне море повинен пройти через ту чи іншу зону території заповiдника. Тому з самого початку як Дунайський бiосферний заповiдник (ДБЗ), так і Національна академія наук України, в підпорядкуванні якої знаходиться заповідник, однозначно підтримуючи будівництво судноплавного каналу, наголошували, що необхідно подбати про мінімізацію шкоди унікальній природі дельти Дунаю та про пошук найбільш оптимального вирішення важливої економічної проблеми. >>

Замов собі заказник...

Найцінніші у Києві природні території — природні заказники «Жуків острів» та «Острови Ольжин та Козачий», розташовані на південній околиці Києва, найближчим часом можуть бути знищені через звичайну необачність і байдужість влади. Обидва заказники створені зовсім недавно — у 1999 році. Ці землі — найбільш дикі й незаймані з усіх, що є в межах Києва. Вони ніколи не були забудованими, і їх обриси реально сформувались менше 30 років тому, коли було наповнене Канівське водосховище. Заповідних територій такого розміру немає у жодній зi столиць Європи. На всіх трьох островах зустрічаються тварини і рослини, занесені до Червоної книги України. >>

У вiльне плавання — без памперсiв

Чотиримісячна Богданка Усенко, яка вдруге з мамою Ярославою прийшла на заняття з плавання для немовлят, у воді почувається ще не дуже впевнено. Але мама переконана, що, відвідуючи басейн, її донька матиме міцне здоров'я. Центр профілактики і реабілітації грудних дітей «Екологія немовлят» створили батьки, які переконалися у цілющості водних занять. І не важливо, що більшість із його завсідників своє перше слово скажуть за кілька місяців — плавати можна у будь-якому віці, кажуть тут. >>

Грiлка проти сiрки

Як чистити вуха — начебто знають усі. Як правило, сидячи перед телевізором, ми автоматично намотуємо на сірник ватку і длубаємося ним у вусі. Та насправді такий спосіб може призвести навіть до погіршення слуху, тому що утрамбовує сірку так, що вона перетворюється на пробку біля вушної перетинки. Кажуть, саме тому звична лайка лор-лікарів звучить так: «Не засовуйте у вухо нічого меншого за ваш лікоть». >>

Хочете заспокоїтись?

Учені Московського медичного інституту імені Івана Сеченова вже давно намагаються з'ясувати, як впливає гамір на наше життя. Здавалося б, від чужого крику — суцільний головний біль. Аж ні. Росіяни прийшли до парадоксального висновку: гамір корисний і навіть необхідний. >>

Петрушка, що звеселяє,

Ви їсте зелень навесні? Ні? А треба їсти. І не тільки тому, що в цю пору року організму бракує вітамінів. Наприклад, петрушка, виявляється, містить у собі заряд радості. Нещодавно співробітники американської клініки Мейо, що в місті Рочестер, штат Міннесота, провели серію досліджень, щоб з'ясувати, які овочі й фрукти здатні людину звеселяти. Адже відомо, що їжа не тільки «забиває шлунок» позивними речовинами, а й впливає на настрій того, хто їсть. >>

Вимийте голову... хлібом

Поради народної медицини можуть виявитись дієвішими навіть за широко розрекламовані гігієнічні засоби. Ось кілька рецептів шампунiв від наших бабусь із сайту www.nebolei.ru. >>

Яке йшЛО, таке й знайшло

Недовго пишнопопа зірка Дженніфер Лопес сумувала з приводу розставання зі своїм нареченим Беном Аффлеком. Джей Ло знайшла йому заміну майже одразу після розриву: співачка поклала око на свого колегу по сцені й знімальному майданчику, найвідомішого виконавця музики у стилі «сальса» Марка Ентоні. Свого часу Марк із Дженніфер знімалися в одному фільмі, де, до речі, грали чоловіка й дружину, але тоді між ними не виникло нічого, крім товариських стосунків. Та тепер усе інакше. Віднедавна парочку постійно бачать разом — то вони, закохано обнімаючись, прогулюються нью-йоркськими парками, то палко цілуються в останньому ряду одного з лос-анджелеських кінотеатрів... Але, що найцікавіше, при цьому 36-річний Ентоні й 30-річна Лопес уперто наполягали на тому, що залишаються тільки друзями. Та хто ж їм повірить! Зрештою «друзі» таки здалися й визнали, що зустрічаються. Днями в Голлівуді відбулася прем’єра фільму Дензела Вашингтона «У вогні» (Man On Fire), в якому Ентоні виконав одну з ролей, і саме там Джей Ло з Марком уперше з’явилися на публіці разом. Відтепер на всі вечірки та урочистості приходять тільки удвох. >>

Перший «Опус» Клінта Іствуда

У знаменитого актора й режисера Клінта Іствуда стільки нагород і відзнак, що він, мабуть, і сам уже втратив їм лік. Але приємнішої, ніж «Опус» — почесна нагорода американської Асоціації композиторів, поетів та видавців — Клінт, очевидно, не отримував ще ніколи. Адже це вперше голлівудського метра відзначили... як автора найкращої музики до фільму. >>

Втратив очки? Послухай симфонію!

Якщо для когось потрапити на концерт класичної музики — релакс і естетичне задоволення, то в Румунії цим, виявляється... катують футболістів. Принаймні, повідомляє агенція «Рейтер», власник футбольного клубу «Університатя» з міста Крайова Даніел Стойку так і заявив днями: якщо його команда програє наступний матч національного чемпіонату, гравці будуть суворо покарані — весь основний склад у примусовому порядку буде відправлено на концерт класичної музики. >>

Анекдоти

— Лікар дає мені два тижні життя. Добре було б у серпні... >>

Чорнобиль уже минув?

Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф 26 квітня став, за великим рахунком, тільки українським — та ще японським — днем. Пройшло 18 років — час стер багато емоцій і дещо притлумив біль, тож чорнобильська драма живе в нашій нації приховано — власне, як і випливає з природи радіоактивності. Ми всі гуртом згадуємо про цю трагедію 26 квітня. Керівники держави покладають квіти і відвідують лікарні для чорнобильців, хворі просять ліків, живі і вцілілі — пільг та квартир. Так і йде постчорнобильське життя — від роковин до роковин. >>

«Трояндового президента» таки запросила українська влада

Iнавгурованого у січні грузинського президента Михайла Саакашвілі, як відомо, довго не хотів бачити перед свої очі український Президент Леонід Кучма. Далися взнаки, як вважають, і певні домовленості Л. Д. з російським лідером Путіним, ігри «старих» президентів, яким зручніше було спілкуватися з Шеварднадзе, і острах «трояндової революції», завдяки якій 36-річний Саакашвілі прийшов до влади. Попри неодноразові натяки на те, що новий грузинський керівник бажав би прибути до Києва і підтримувати контакти з Кучмою, офіційного запрошення з Банкової він довго не отримував. І ось сталося: три тижні тому в телефонній розмові з Леонідом Кучмою Михайло Саакашвілі отримав запрошення відвідати Україну. Нагода трапилася невдовзі — грузинський президент вирішив красиво об'єднати у східноєвропейському офіційному турі Польщу й Україну. Візит Саакашвілі до Києва, що розпочався вчора ввечері, триватиме до середи, а відтак президент Грузії відлітає до Варшави. >>

На війні як на війні

«Участь України в Єдиному економічному просторі є демонстрацією моральної та юридичної готовності правлячого режиму здати національні інтереси російським інтересам», — так вважають активісти Конгресу української інтелігенції, які зібралися у суботу в Будинку вчителя. Перед зовнішньою загрозою і небезпекою бути знищеними як клас вони вирішили знову згуртуватися, щоб дати відсіч антиукраїнським силам. Нагадаємо, що КУІ виник із розширеного засідання Спілки письменників України восени 1995 року, коли з приходом Леоніда Кучми до влади українські інтелігенти зрозуміли, що час згуртовуватися проти згортання державницьких інтересів в Україні. >>

До ЄС — вроздріб

Як і очікувалося, на запропонованому ООН референдумі стосовно об'єднання Кіпру та одночасного вступу до ЄС обох його частин цими вихiдними мешканці грецької половини сказали «ні». Проти запропонованого Генсеком ООН Кофі Аннаном плану об'єднання роздiленого впродовж останніх 30 років острова висловилися 75,8 відсотка греків-кіпріотів. >>

Австрійці віддали перевагу «лівому чоловіку»

У неділю в Австрії відбулися парламентські вибори. За найвищу державну посаду на батьківщині вальсів та найкращої в світі кави змагалися міністр закордонних справ, 55-річна Беніта Ферреро-Вальднер з правлячої Австрійської народної партії та висуванець опозиційних соціал-демократів, колишній голова Національної Ради (нижньої палати парламенту), 65-річний Хайнц Фішер. Теперішній голова держави Томас Клестіль закінчує свою другу шестирічну каденцію і не має права обиратися втретє. Хоча президент в Австрії обирається шляхом всенародного голосування, але він має обмежені, швидше церемоніальні повноваження. Та все ж цього разу перед шістьма мільйонами виборців країни вимальовувалася виразна виборча інтрига. У разі перемоги Ферреро-Вальднер уперше в історії Австрії президентом стала б жінка, бо останньою представницею прекрасної статі, яка правила Австрією (Австро-Угорщиною), була імператриця Марія Терезія. У разі перемоги Фішера вперше за останні 18 років у президентське крісло сів би представник лівої опозиційної партії. >>