Не так–то вiн дiє,

02.02.2012

Прочитали в «Українi молодiй» статтю М. Савчука «Чому селяни не хочуть Злагоди» i хотiли б, щоб це запитання було надруковано ще раз, але щодо власникiв земельних паїв колишнього КСП iм. Щорса. Порушуючи закон та умови договору оренди, нас ошукало керiвництво АФ «Злагода» i, як зазначено у статтi, за всiєю цiєю катавасiєю стоїть людина, яка має звання Героя України — Геннадiй Бобов. Крiм того, вiн є депутатом Черкаської обл­ради, очолює комiсiю облради з питань агропромислового комплексу, соцiального розвитку села та земельних вiдносин. Як народний обранець вiн має захищати селян i вiдстоювати їхнi iнтереси. У районнiй i обласнiй газетах, а також по мiсцевому телебаченню вiн висловлює одну думку, а фактично робить навпаки.

05.09.2011 року закiнчилася дiя договорiв оренди наших земельних паїв iз попереднiм орендарем ТОВ «Оберiг» (Жашкiвський цукровий завод) та суборендарем ТОВ «Оберiг–Інвест», де засновником є АФ «Злагода», i розпочалася кампанiя з укладання договорiв оренди на новий термiн.

Тим пайовикам, якi не пiдписували договорiв оренди з АФ «Злагода» на новий термiн, не видавали орендну плату взагалi й змушували людей укладати договори оренди. І тiльки пiсля зустрiчi власникiв земельних паїв iз головою Черкаської облдержадмiнiстрацiї С. Б. Тулубом та його заступником В. І. Корнiєнком, який виступив на захист наших iнтересiв та зробив попередження керiвництву АФ «Злагода», та Г. Б. Бобову (до речi, пiсля його прилюдного виступу, який надруковано в газетах «Черкаський Край», «Нова Доба» В. І. Корнiєнко вже не працює в облдержадмiнiстрацiї), нам наприкiнцi листопада 2011 року розпочали видавати орендну плату, але не у повному обсязi. Тим пайовикам, якi пiдписали договори оренди на новий термiн з АФ «Злагода», видали по 1400 кг зерна i 50 кг цукру. А тим, хто не пiдписав, видали тiльки по 1000 кг зерна.

Виходить, що нашi земельнi паї використовували, а розраховуватися в повному обсязi, як це передбачено законом та умовами договору оренди, не збираються й нинi.

Тобто пан Бобов i його пiдлеглi самi собi господарi, а районне та обласне керiвництво їм не указ.

Ми готуємо позови до суду. Але чому ми своє зароблене мусимо вiдсуджувати? І чому ми повиннi пiдписувати договір оренди, який нас не влаштовує, бо платять 3 вiдсотки вiд нормативної оцiнки землi, що становить 1 182 грн., якi пропонує АФ «Злагода», а не укладати договiр iз тими, хто платить 5 вiдсоткiв вiд нормативної оцiнки землi, або 1970 грн.?

У районнiй газетi «Жашкiвщина» Г. Б. Бобов зазначив, «що 4,5 вiдсотка орендної плати за пай у 2011 роцi має стати нормою, але це не межа». То чому вiн не господар свого слова?

Через затримку орендної плати досi договори оренди не пройшли державної реєстрацiї, i земля залишилася необробленою, заросла однорiчними та багаторiчними бур’янами.

Вiктор БЕГЕКА,
голова спiлки власникiв
земельних паїв
Жашкiв,
Черкаська область
 • Аби жолуді, а до дуба — байдуже...

  Чисельність населення у будь-якій країні є фактором, що безпосередньо впливає на подальший розвиток суспільства — уповільнює чи прискорює його, а також вважається базисом економічного, соціального, політичного, культурного, духовного та інтелектуального розвитку держави. >>

 • Яйце, прапор і безсмертна душа

  На перший погляд, це несумісні речі, проте вони є різними формами матерії та енергії, перетворені фізикою і біофізикою. Багато тисячоліть людина пізнавала Світ — від плескатої Землі до нейтрона й пульсара; пристосовувалася до природи, накопичувала досвід використання природних явищ на свою користь. Незрозумілі явища приписували «галузевим» богам; творилися міфи, з яких формувалася релігія. >>

 • Історія повторюється і вчить

  Події, які відбуваються у сучасному світі, вимагають від нас, українців, бути особливо пильними. Озвіріла влада Москви йде на все, щоб порушити встановлений мир і порядок у світі, одурманити населення Росії, виправдати свою агресивну політику щодо своїх сусідів. Особливу роль у цій справі відіграє Московська церква як підрозділ ФСБ. >>

 • Прийми, загарбнику, нашi дари...

  Проблеми, притаманні нашому життю, не зникли після виборів до Верховної Ради, а лише загострилися та ще й довели, що виборець не мудріший за дурного карася. Подивімося на партії, які прийшли в парламент. >>

 • Фальшива назва держави

  Після Полтавської битви 1709 року, зламавши незалежницький спротив волелюбних українців на чолі з Мазепою, московський цар Петро І в 1721 р. проголосив Московію називати Росією, а себе — імператором Російської імперії, хоча Залісся (тобто Московія) ніякого відношення до Київської Руси-України не мало, її історичне минуле — в Золотій Орді. >>