Не так–то вiн дiє,

Не так–то вiн дiє,

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/umoloda/inc/templates/news2.inc on line 44

Прочитали в «Українi молодiй» статтю М. Савчука «Чому селяни не хочуть Злагоди» i хотiли б, щоб це запитання було надруковано ще раз, але щодо власникiв земельних паїв колишнього КСП iм. Щорса. Порушуючи закон та умови договору оренди, нас ошукало керiвництво АФ «Злагода» i, як зазначено у статтi, за всiєю цiєю катавасiєю стоїть людина, яка має звання Героя України — Геннадiй Бобов. Крiм того, вiн є депутатом Черкаської обл­ради, очолює комiсiю облради з питань агропромислового комплексу, соцiального розвитку села та земельних вiдносин. Як народний обранець вiн має захищати селян i вiдстоювати їхнi iнтереси. У районнiй i обласнiй газетах, а також по мiсцевому телебаченню вiн висловлює одну думку, а фактично робить навпаки.

Хворiють усi!

Хворiють усi!

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/umoloda/inc/templates/news2.inc on line 44

Що у нас робиться з медикаментами? Людей охоплює жах.

Їжа здебільшого отруєна, бо все вирощують на стимуляторах (антибiотиках) i все обробляють стабiлiзаторами (антибiотиками), а це все знижує iмунiтет. Гинуть дiти. Лiки ж переважно не лiкують, а навпаки — завдають шкоди здоров’ю.

Ще один рядок

Ще один рядок

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/umoloda/inc/templates/news2.inc on line 44

Прочитав у газетi «Україна молода» вiд 11 сiчня цiкавий матерiал Свiтлани Мичко з Тернополя «А на хатi — серп i молот, а у хатi смерть i голод». Так мене взяло за душу написане... Згадав матiр, її розповiдi i вирiшив написати листа...

Дикунська вихватка

Дикунська вихватка

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/umoloda/inc/templates/news2.inc on line 44

Мiсто Старий Крим — туристичний центр, у якому розташований штаб Партiї регiонiв. А на щоглах майорять два прапори — Партiї регiонiв i Росiйської Федерацiї (до речi, пiд таким прапором пiвторамiльйонна армiя генерала Власова три роки вела вiйну проти Червоної Армiї...

ПОЛІТПАРНАС

ПОЛІТПАРНАС

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clients/umoloda/inc/templates/news2.inc on line 44

Всі статті рубрики