Українцi, i тiльки!

18.11.2010

Не можу не вiдгукнутися на запитання «УМ» (газета вiд 6 листопада 2010 року): «Хто захистить борцiв за волю України?». Однак одразу виникають i такi запитання: хто проти визнання борцiв за волю України, хто цi противники, чиїх батькiв вони дiти, якого народу? Врештi, хто цi люди?.. Ось цi визначення мають бути основоположними для кожного свiдомого українця. І тодi стане зрозумiло: хто є хто! Адже не треба великого розуму, аби зрозумiти, хто чиї iнтереси захищає.

А хто воював за Україну з усiма, хто хотiв її поневолити? Хай дарують менi народи, але так було: України хотiли австрiяки, мадяри, поляки, чехи тощо. Комусь удавалося бiльше, комусь — менше, але грабували. Хтось бiльше тиснув, хтось — менше. Найчемнiшими були австрiяки, навiть сейм збудували. Зараз там Нацiональний унiверситет. За Австрiї таки вчили iсторiю України, за Польщi, Румунiї — також, подiбних валуєвським указiв не було. А тому важко зараз сказати, хто бiльше утискав свiй народ — iноземнi уряди чи свої. І це тодi, коли не було власної державностi.

Можна зрозумiти валуєвщину — безнацiоналiст, бо тодi, та й тепер, немає Росiї. Є Федерацiя, утворена навколо Московського князiвства i заснована Київським князем Долгоруким, об’єднує вона народи рiзних нацiональностей: комi, чеченцi, удмурти, чукчi, алтайцi, татари, башкири, марiйцi, калмики — десятки нацiй. Росiї нема, бо немає однiєї зi складових визначення держави — територiї. Менi закинуть: а мова є, росiйська. А чи руська?..

Але то нехай вирiшують народи. Хай визначають, хто вони є. А ми маємо думати про свiй народ, свою мову, своїх державцiв, якi повиннi обстоювати свою iсторiю, а не чужу.

Однак вернiмося до нинiшнiх подiй. Перше: чим i кому не вгодила ОУН та УПА. Бiльшiсть членiв ОУН та УПА — українцi. Щоправда, були i грузини, узбеки, угорцi, чехи, євреї, чеченцi, татари, себто люди, кому був ненависним комунобiльшовицький лад. І вони стали на захист українського, а водночас свого народу, проти людиноненависницької комунiстичної системи. І хто б там що не казав, УПА боролася спочатку проти нiмецьких окупантiв i лише потiм — iз комунобiльшовицькими. Адже всiм iсторикам, а не комунiстичним пропагандистам, вiдомо, що на Волинi були цiлi райони, визволенi вiд нiмецької окупацiї, дiяли школи, медпункти i комунальне самоврядування. Нiмцi кидали проти них цiлi армiї, як i пiсля вiйни — армiї НКВС вбивали українцiв в Українi.

Отже, з ким i проти кого воювала УПА? Вона воювала проти двох загарбникiв: московського i фашистського, i не претендувала на Московське князiвство Київської Руси. Воювала на своїй землi й саме тому горiла земля пiд ногами окупантiв, воювала героїчно, в полон не здавалася. Гасло було одне: або здобуду волю, або вмру за волю.

А для тих, хто зневажає Україну, український народ, борцiв за волю України i, зокрема, до безбатченкiв, подiбних до вiтренкiв, табачникiв, чечетових та їже з ними, для тих, хто хоче лише їсти хлiб i сало українське, i ненавидить як народ, так i мову українську, для симоненкiв та їм подiбних, скажу: потрiбен Нюрнберг–2 над комуно–фашистською сворою, п’ятою колоною, яка безкарно i безперешкодно калiчить молоде покоління. А тому захищаймо не лише борцiв за волю України, а й себе. Бо при такій активній дiї табачникiв та iже з ними не буде кого захищати через кiлька рокiв.

А цей лист прошу вважати заявою до суду як третьої сторони у судовому процесi, про який писала «Україна молода».

Степан СЕМЕНКІВ
с. Дем’янiв, Галицький район, Івано–Франкiвська область

 • Аби жолуді, а до дуба — байдуже...

  Чисельність населення у будь-якій країні є фактором, що безпосередньо впливає на подальший розвиток суспільства — уповільнює чи прискорює його, а також вважається базисом економічного, соціального, політичного, культурного, духовного та інтелектуального розвитку держави. >>

 • Яйце, прапор і безсмертна душа

  На перший погляд, це несумісні речі, проте вони є різними формами матерії та енергії, перетворені фізикою і біофізикою. Багато тисячоліть людина пізнавала Світ — від плескатої Землі до нейтрона й пульсара; пристосовувалася до природи, накопичувала досвід використання природних явищ на свою користь. Незрозумілі явища приписували «галузевим» богам; творилися міфи, з яких формувалася релігія. >>

 • Історія повторюється і вчить

  Події, які відбуваються у сучасному світі, вимагають від нас, українців, бути особливо пильними. Озвіріла влада Москви йде на все, щоб порушити встановлений мир і порядок у світі, одурманити населення Росії, виправдати свою агресивну політику щодо своїх сусідів. Особливу роль у цій справі відіграє Московська церква як підрозділ ФСБ. >>

 • Прийми, загарбнику, нашi дари...

  Проблеми, притаманні нашому життю, не зникли після виборів до Верховної Ради, а лише загострилися та ще й довели, що виборець не мудріший за дурного карася. Подивімося на партії, які прийшли в парламент. >>

 • Фальшива назва держави

  Після Полтавської битви 1709 року, зламавши незалежницький спротив волелюбних українців на чолі з Мазепою, московський цар Петро І в 1721 р. проголосив Московію називати Росією, а себе — імператором Російської імперії, хоча Залісся (тобто Московія) ніякого відношення до Київської Руси-України не мало, її історичне минуле — в Золотій Орді. >>