Державній соціальній допомозі — нові стандарти

17.04.2007

      Метою удосконалення системи державної соціальної допомоги в Україні є, в першу чергу, запровадження нових соціальних стандартів роботи місцевих управлінь праці та соціального захисту населення. Сьогодні ми стоїмо на порозі кардинальних змін у діючих механізмах соціального забезпечення населення. Про те, як реформується система соціальної допомоги, розповідає директор Департаменту державного соціального захисту населення Мінпраці Віталій МУЩИНIН.

      — Проблема подолання бідності не лише сьогодні перебуває в центрі уваги держави, є одним із пріоритетів визначення політики та програми діяльності урядів України. За певних обставин розв'язання проблеми бідності в Україні вирішувалося шляхом:

      — прийняття законодавчих актів про надання державної допомоги сім'ям із дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім'ям. Нині майже чотири мільйони сімей отримують від держави такі види соціальної допомоги, а загальна сума бюджетних витрат на 2007 рік передбачена у розмірі 10,2 мільярда гривень;

      — запровадження Програми житлових субсидій. Учасниками цієї програми є понад мільйон сімей в Україні;

      — розширення кола пільговиків. На сьогодні кількість пільговиків в Україні складає 11,9 мільйона громадян.

      Отже, різноманітними програмами соціального захисту населення охоплено майже 15 мільйонів громадян.

      Водночас відсутність системного підходу до організації порядку обслуговування громадян суттєво впливає на рівень ефективності та якості надання спеціалістами органів соціального захисту відповідних соціальних послуг.

      — Що робить Міністерство для покращення ситуації?

      — Сьогодні ми розпочали реалізацію програми вдосконалення системи соціальних виплат населенню, тісно пов'язуючи її з посиленням адресності надання державної соціальної допомоги. Напрацьовуються нові сучасні технології в системі соціального захисту населення, які дадуть можливість запроваджувати механізми визначення та викорінення першопричин проявів бідності, упередження її виникнення.

      Ми вважаємо, що ефективність соціальних програм напряму залежить від удосконалення механізмів їх фінансового забезпечення, від нової прогресивної технології надання соціальних виплат за однією заявою, від запровадження сучасних моделей комплексного моніторингу системи державної соціальної допомоги та більш обгрунтованого визначення бюджетних розрахунків для ефективного використання коштів соціального спрямування.

      У рамках проекту Світового банку ми напрацьовуємо нові механізми системи такого моніторингу через удосконалення методики їх оцінки та оцінки якості роботи працівників управлінь системи Мінпраці.

      Зокрема, одним із важливих критеріїв такої оцінки є час, який витрачає заявник на звернення за призначенням та самим призначенням державної соціальної допомоги. Принцип процедури оформлення різних видів державної соціальної допомоги за однією заявою унеможливить практику існування великих черг до управлінь соціального захисту населення.

      Уже сьогодні в рамках експерименту з впровадження прогресивної технології обслуговування громадян через єдину приймальню за принципом однієї заяви працюють 20 управлінь системи Мінпраці, а до кінця 2008 року за такою схемою працюватимуть всі 750 місцевих управлінь.

      Отже, говорячи про створення єдиної, більш гнучкої та ефективної технології обслуговування населення ми маємо на меті оптимізацію збору різноманітних відомостей та довідок.

      На жаль, досі на низькому рівні залишається інформаційна база щодо чисельності вразливих верств населення та зовсім відсутня база даних щодо потенційних одержувачів соціальної допомоги, а це, у свою чергу, ускладнює проведення прогнозних розрахунків потреби у бюджетних асигнуваннях.

      Сьогодення вимагає від нас активного інформування населення задля максимальної обізнаності суспільства про існуючі програми соціального захисту та підвищення довіри в суспільстві щодо здійснення нових соціальних реформ та відповідних заходів, спрямованих на зменшення рівня бідності.

      Схвальне ставлення населення до результатів вдосконалення державних соціальних програм, реалізація яких покладена на систему соціального захисту, є для нас головним індикатором на шляху впровадження нових соціальних стандартів в Україні.

Сергiй ШВЕЦЬ.