На факультеті іноземної філології «драгоманівського» педуніверситету готують фахівців із 12 мов

25.02.2020
На факультеті іноземної філології «драгоманівського» педуніверситету готують фахівців із 12 мов

Алла Зернецька.

Факультет іноземної філології — потужний навчальний підрозділ Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, один із флагманів вивчення іноземних мов в Україні.
 
 
Від стратегії його розвитку, актуальності підходів до навчального процесу, до студента і викладача, креативності керівництва і співробітників нині значною мірою залежить успіх становлення нової багатомовної освітянської спільноти, темпи та якість входження нашої держави до європейського та світового співтовариства.
 
 
Про минуле та сьогодення факультету розповідає декан — Алла Зернецька, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України; спеціалізованих вчених рад, редакційних колегій наукових та просвітницьких видань.

Наш факультет швидко розвивається 

— Напевне, найголовніше — що в нас цікаво вчитися і працювати, — зазначає Алла Анатоліївна, — кожен день дарує маленькі відкриття, і час спливає непомітно. Проєкт «ФІФ» швидко розвивається, незмінно приваблює творчу гуманітарну молодь і здатен дати їй перспективний старт. 
 
Факультетська родина об’єднує близько 1500 студентів — українців та іноземців — майбутніх учителів/викладачів та фахівців iз філології 12 мов і прикладної лінгвістики (всього працює 187 освітніх програм), а також більше 20 аспірантів і докторантів за спеціальностями «теорія і методика навчання (зарубіжна література)»; «структурна, прикладна і математична лінгвістика»; «порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»; «германські мови (англійська)»; «російська мова»; «російська література».
 
Діють три Спеціалізовані вчені ради. Факультет випускає два фахові видання: «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов», зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Index Copernicus, CrossRef, ERIHPLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, та «Слов’янські мови». Усе це — подальші можливості навчання, публікації, захисту дисертацій і для наших студентів.
 
Ми пишаємося тим, що загальнофакультетська наукова тема: «Корпусна лінгвістика: сучасні напрями і перспективи (розробка технологій нового покоління)» — стала основою створення «Українського багатомовного паралельного корпусу текстів (для пілотного проєкту англійською, німецькою, польською та французькою мовами)». Він насамперед обумовлений необхідністю введення української до міжнародної мовної спільноти, поліпшення двостороннього автоматизованого перекладу (що наразі відбувається за посередництва російської мови), і за рахунок цього — розширення культурної та інтелектуальної експансії України у світі. Це дуже на часі.
 
Показово, що кожного року на факультеті відбуваються три міжнародні, всеукраїнська та загальноуніверситетська конференції науковців і викладачів за фахом, а також три всеукраїнські студентські конференції, два всеукраїнські студентські конкурси та дві всеукраїнські шкільні олімпіади.
 
З 2014 року факультет є засновником і постійним організатором Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням зі спеціальностей: «філософія», «культурологія», «соціологія», «менеджмент», «психологія», «політологія», «право», який користується неабиякою популярністю серед студентів усіх вишів України. 

Кількість вступників-хлопців постійно збільшується

Нині факультет — це сучасний осередок інноваційних підходів до навчання студентської молоді. Наприклад, у 2016 році вперше в історії нашого педуніверситету вступ до магістратури факультету іноземної філології було проведено за допомогою комп’ютерного тестування. А з 2017 року факультет проводить підтримане комп’ютером тестування на всіх трьох вступних іспитах. Отже — жодної можливості для упередженості та корупції.
 
На цей час якісні навчальні матеріали для 99% дисциплін бакалаврату та магістратури вже доступні у дистанційному режимі. Впровадження такої форми навчання, попри потребу постійного доопрацювання дистанційних курсів, за останні два роки, за даними університетського моніторингу, дало покращення результатів навчальної діяльності студентів усемеро.
 
Науково-дослідна та науково-методична робота викладачів факультету іноземної філології пов’язана з дослідженням актуальних проблем різних напрямів лінгвістики, літературознавства та методики викладання іноземних мов та літератури.
 
Постійно відбувається підготовка і видання монографій, підручників, навчально-методичних посібників, методичних розробок; публікацій у наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Scіence, статей, тез конференцій тощо.
 
Лише за останні три роки — таких публікацій близько 1000. Це свідчить про високий рівень наших науковців і вагомість їхніх результатів. Із такими викладачами справді цікаво спілкуватися, писати під їхнім керівництвом курсові та дипломні роботи, слухати лекції.
 
На факультеті іноземної філології з кожним роком усе активніше розвивається й студентська наукова робота. Талановиті дівчата та юнаки (а кількість вступників-хлопців постійно збільшується!) беруть участь у наукових гуртках, в олімпіадах, конкурсах, конференціях, підготовці друкованих збірниках статей, форумах — як університетських, так і в інших закладах вищої освіти України та за її межами. 
 
Професійна специфіка обумовила необхідність міжнародного співробітництва для реалізації студентської та викладацької мобільності. З 2015 року викладачі факультету проходять стажування за кордоном, що істотно підвищує їхній мовний та методичний рівень.
Кращі студенти теж отримали можливість навчатися за програмами обміну, отримувати гранти та стипендії в університетах, інститутах і коледжах та брати участь у наукових заходах за кордоном. Серед наших партнерів Lancaster University (Лакастерський університет, Великобританія), University of Birmingham (Бермінгемський університет, Великобританія), університет Коблінц-Ландау (м. Майнц, Німеччина), Shane Global Language Centres, Munchner Volkshochschule (м. Мюнхен Німеччина), Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Куявський університет у м. Влоцлавек та інших вишів Литви, Естонії, Нідерландів, Угорщини, Іспанії, Білорусі та Чехії. 

Чекаємо на талановитих молодих людей

Позааудиторна робота створює додаткові умови для самореалізації студентів, задоволення їхніх творчих та інтелектуальних потреб, умови для формування професійної культури, громадянської свідомості, світогляду, дозволяє розкрити художньо-творчий потенціал кожного. 
 
На мою думку, цікавими формами позааудиторної роботи є Клуб перекладачів (кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу), Науковий лекторій і Літературний дискусійний клуб, Культурно-просвітницький проєкт ART-портал, вечори студентської авторської поезії та альманах «Спроба пера» (кафедра світової літератури та теорії літератури), Театр Слова (кафедра методики викладання світової літератури), Speaking Club (кафедра англійської філології та студентська рада). Щороку у травні організовуємо тижні мов і культур країн, мови яких вивчаються. Ці тижні перетворюються на свято для всього університету. Традицією стала Посвята першокурсників на День філолога — вона поєднує урочистий захід, креативну виставу, бенефіс студентських та викладацьких талантів, веселий конкурс.
 
За ініціативою студентського самоврядування на факультеті сформувався активний волонтерський рух, на постійній основі допомагаємо дитячому будинку «Моя Родина», центру психолого-соціальної реабілітації дітей у Києві, дитячій лікарні «Охматдит». Із початку бойових дій на сході студенти факультету — на передовій волонтерської допомоги, нині вони підтримують поранених бійців у Головному військовому клінічному госпіталі та інших медичних закладах Києва.
 
За високі досягнення в галузі освіти, науки та міжнародної діяльності «Іноземна філологія» неодноразово завойовувала перші та призові місця серед факультетів університету. 
 
Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, відстежуємо подальші долі своїх випускників, маємо великі амбітні плани і завжди відкриті до співпраці, до яскравих ідей та проєктів. Чекаємо на талановитих молодих людей, які щороку поповнюють нашу родину, і робимо все для того, щоб тут вони знайшли нових себе і другий дім, отримали надійну перепустку до професійно успішного та щасливого життя.
 
Підготувала Ольга ВОЛОШЕНКО