Земля-суша: одеські підприємці хочуть організувати біодинамічні кластери в різних регіонах України

12.06.2019
Земля-суша: одеські підприємці хочуть організувати біодинамічні кластери в різних регіонах України

Препарати, які вже давно успішно застосовують у базових господарствах ініціатори біодинамічних кластерів, пройшли як українську, так і європейську сертифікацію. Перевірено: заявлені якості відповідають очікуваним результатам.

Едуард Веклюк та Олександр Цирульников викликають довіру перш за все незмінним спокоєм і ґрунтовністю, з якими відповідають на всі уточнюючі питання про свій проект.

 

Вони разом з однодумцями, вченими, конструкторами, господарниками-ентузіастами екологічно безпечного агровиробництва, фактично, підготували все, аби ідея біодинамічного господарювання таки втілилася в Україні. Є винаходи.

 

Є реальні господарства, де успішно, з прибутком для бізнесу і вигодою для землі їх застосовують.

 

Є міжнародна сертифікація. Є навіть купа запрошень з Європи — приїжджати й організовувати такі кластери там, де прагматичні європейці вже спробували й оцінили всі вигоди співробітництва з українськими ентузіастами... Але для них дуже важливо, щоб цей винахід допоміг реанімувати і підтримати саме ту землю, де вони народилися. Тому й стукають у двері місцевих фермерів, господарств, громад, намагаючись знайти побільше однодумців. Знаходять, знайомляться, домовляються... Але зіткнулися з дивним феноменом: деякі фермери, навіть переконані в корисності біопрепаратів-інсектицидів та фунгіцидів, потупивши зір, починають відмовлятися від співпраці. Чому? Кабальні форвардні домовленості не дозволяють відійти від застосування отруйних хімічних препаратів монополістів...

 
Ілюзії щодо державної допомоги українські науковці і підприємці давно позбулися. Зазвичай покладаються саме на підтримку тих, хто так само щиро переймається ідеєю збереження землі. І так само вперто і з вірою в перемогу здорового глузду і совісті на своїх окремо взятих власних чи орендованих ділянках таки створює оази для вирощування екологічно чистої продукції. Благо, саме на неї останнім часом суттєво зростає попит у цивілізованих країнах. І ті українські приватні господарства, які не полінувалися вчасно перебудуватися, попри шалений спротив як великих хімічних компаній, так і власних шаблонів, таки не залишаються у програші. Але iнформацію про основні науково-технічні і технологічні розробки вчених, винахідників, конструкторів та інших фахівців сучасних екологічно безпечних технологій, не так давно створена і згуртована команда вирішила просувати на державний рівень. Щоб там, нагорі, таки зрозуміли, наскільки це важливо для країни загалом. Щоб принаймні не заважали. 
 
Головні аргументи ентузіастів — реальна продукція, технології та інноваційне обладнання, які споживче товариство «Об’єднання вчених і виробників екологічно безпечних технологій і продукції
 
«Новий Світ — Україна» готове впрова­джувати в сільському господарстві.
 
Мета проекту амбітна. Створення якомога більшої кількості сільськогосподарських підприємств на нових, екологічно безпечних умовах ведення виробництва. Трансформація вже існуючих господарств для об’єднання в біодинамічні кластери із залученням до роботи в них сільського населення. У планах — вхо­дження до таких кластерів власників особистих підсобних господарств і створення на їх основі самоуправлінських сільських громад та виробничих кооперативів. 

Криза — для нових можливостей

Впровадження зазначеного проекту в сільському господарстві України дозволить, на думку ініціаторів, вирішити наступні негативні, кризові тенденції економічного і соціального становища сільського населення у країні, яке в даний час має:
 
1) Низький рівень технологій і застарілі виробничі потужності, що ведуть до низької рентабельності або навіть збитковості більшості сільськогосподарських підприємств;
2) Відсутність у більшості регіонів країни великих тваринницьких, птахівницьких господарств і кустарне нерентабельне розведення худоби і птиці в особистих підсобних господарствах, дрібних і середніх фермерів;
3) Відсутність у більшості сільських населених пунктах цехів і підприємств із переробки в готову продукцію зібраного врожаю;
4) Щорічні втрати гумусу, біологічне умертвіння ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь через мінералізацію та ерозію ґрунтів;
5) Негативна практика орендних відносин між орендодавцями та орендарями, між сільськогосподарськими підприємствами та органами місцевого самоврядування;
6) Високий рівень безробіття сільських жителів;
7) Більше 30% сільських населених пунктів лишаються негазифікованими і змушені вирубувати ліси і посадки дерев довкола.
Реалізація ж проекту дозволить:
1) Здійснити перехід сільського господарства від хімічних, інших екологічно небезпечних для природи і людей згубних технологій і продукції до екологічно безпечних біотехнологій і продукції, в першу чергу в землеробстві (відкриті й закриті теплиці (ґрунти));
2) Підвищення на порядок рентабельності сільськогосподарських підприємств і їх доходів;
3) Залучення інвестицій у сільське господарство, особливо в розвиток сільськогосподарських переробних підприємств: будівництво і запуск цехів iз переробки зібраного врожаю в готовий продукт — борошно, олію, комбікорми та іншу продукцію;
4) Забезпечення продовольчої безпеки; 
5) Досягнення повної зайнятості сільського населення, швидкого і значного підвищення його добробуту та екологічної безпеки сільських територій і в цілому на всій території країни;
6) Відновлення і підвищення родючості ґрунтів, основи сільського господарства і багатства народу України.
 
Універсальність проекту
 
Проект розроблений і може застосовуватися в будь-яких сільських регіонах України, починаючи від окремо взятого малого села з фермерськими і підсобними господарствами до найбільших виробників сільськогосподарської продукції, холдингів, що мають десятки і сотні тисяч гектарiв землі, розташованих у різних регіонах України.
 
У проекті обґрунтовано необхідність і можливість створення повністю безвідходного екологічно безпечного біодинамічного сільськогосподарського виробництва, новітніх методів ведення господарства на основі розширення і застосування можливостей самої природи. Крім новацій у способах і методах ведення сільськогосподарського виробництва, передбачено застосування повних біологічних технологічних комплексів (БТК).
 
Окрім того, проект вирішує проблему встановлення справедливих, взаємовигідних виробничих і соціальних відносин між усіма його учасниками — від розробників, авторів екологічно безпечних технологій, сільськогосподарських та інших підприємств до споживачів продукції на основі розвитку економіки шляхом кооперації і впровадження екологічно безпечних, інноваційних технологій у виробництві, сучасної інфраструктури, позитивних змін у соціальному та суспільному житті всього сільського населення України, заснованих на общинних відносинах — розвитку органів самоврядування.
 
Основна ідея та мета співпраці землекористувачів з кооперативним об’єднанням «Новий Світ — Україна», — спільна реалізація програми, розробленої об’єднанням.

Програма екологічного життя

Споживче товариство «Об’єднання вчених і виробників екологічно безпечних технологій і продукції «Новий Світ — Україна» розробило програму «Від екології землеробства — до екології життя». Станіслав Павленко, координатор програми, спільно з багатьма винахідниками та іншими розробниками інноваційних екологічно безпечних технологій в її основу поклали об’єднання в Біологічні технічні комплекси (БТК), інноваційні екологічно безпечні технології, обладнання та різного роду продукцію, в першу чергу в сільському господарстві, а також інших сферах життєдіяльності людей. Такий підхід дозволяє створювати автономні екологічно безпечні біодинамічні господарства з подальшим їх об’єднанням в Агроком­плекси в будь-яких сільських населених пунктах країни, послідовно трансформуючи кожен населений пункт в автономне екобіодинамічне сільське поселення.
 
Одночасно вестимуть роботи з поєднання, гармонізації взаємних інтересів усіх існуючих суб’єктів господарської діяльності та всіх суб’єктів (різного роду і характеру) груп населення, учасників соціального життя в Україні, на основі створення кооперативів, їх об’єднань та органів самоврядування, побудови єдиної природної структури прямого народовладдя.
 
Реалізація цієї програми дозволить вирішити питання запобігання екологічній катастрофі (за підрахунками вчених 70% усього забруднення у всій природі відбувається через застосування в сільському господарстві екологічно шкідливих, згубних для біологічних екосистем природи технологій і продукції, особливо застосування в рослинництві хімічних методів ведення землеробства) та підвищити в рази ефективність виробництв. Обґрунтовано необхідність і можливість створення повністю безвідходного екологічно безпечного біодинамічного сільськогосподарського виробництва, новітніх методів ведення господарства на основі розширення і застосування можливостей самої природи.
 
Перехід від хімічних методів ведення землеробства до органічного землеробства проходить поетапно, із застосуванням органо-мінеральних добрив у період від трьох до п’яти років, залежно від стану насиченості родючого шару землі хімічними та іншими шкідливими елементами.За цей період часу, застосовуючи технології об’єднання, землекористувач збагатить родючий шар землі гумусом, мікро- і макродобривами в органічній формі, доступній для рослин формі (азотом, калієм, кальцієм та іншими елементами необхідними для отримання високих врожаїв). Такий підхід у перехідний період від хімічних методів ведення землеробства до біологічних методів ведення землеробства дасть можливість хліборобові без фінансових втрат повністю перейти до органічного землеробства.
 
  У великих господарствах можливе будівництво цехів для самостійного виробництва біопрепаратів, макро- і мікродобрив, деяких комплексів обладнання на умовах кооперації з об’єднанням.
 
Цей план реалізується тільки після узгодження між об’єднанням та землекористувачем, потім узгоджується з громадами сіл, фермерами, особистими господарствами, іншими суб’єктами господарської діяльності в сільському господарстві, органами самоврядування на місцях.
 
Корисні контакти: www.agromar.com.ua, тел.: +380675244114, 096-80-22-783, e-mail: [email protected].