Опера за Булгаковим

03.11.2010
Опера за Булгаковим

Композитор Валентин Бібік.

Довгоочiкуване концертне виконання опери Валентина Бiбiка «Бег» («Бiг»), лiбрето якої написано за п’єсою Михайла Булгакова, нарештi вiдбулося 29 жовтня в Колонному залi Нацiональної фiлармонiї України. Прем’єру планували на кінець квiтня цього року, але через хворобу ініціатора постановки — диригента Романа Кофмана — подiю перенесли на осiнь. Відтак музиканти отримали можливiсть ретельнiше пiдготуватися, що, зрештою, позитивно вплинуло на кiнцевий результат.

 

Важко слухачу без лейтмотиву

Зiзнаюся вiдверто, такого грандiозного за кiлькiстю учасникiв концертного виконання опери у столичнiй фiлармонiї ще нiколи не доводилося чути. Адже, крiм симфонiчного оркестру Нацiональної фiлармонiї України, в опері були задіяні камерний хор «Кредо», чоловiча група академiчного хору студентiв «АНІМА» Київського унiверситету культури i мистецтв, група хору хлопчикiв i юнакiв хорової капели iменi Л. Ревуцького, 18 солiстiв, читець — Борис Лобода та актор — Андрiй Бурлуцький. Виконання опери «Бiг» тривало понад три години, а складалася вона з трьох дiй — «Лихолiття», «Приниженi», «Ілюзiї», у кожної з яких було по двi картини. Музика вражала епiчнiстю та масштабом, багатством звукової палiтри і яскравiстю оркестровки, вона надзвичайно вдало вiдтворювала зображувану епоху та змiст лiтературного твору, покладеного в основу лiбрето. Виразне виконання хорових сцен i майстернiсть солiстiв, особливо Тараса Штонди (генерал Чарнота), Алли Родiної (Серафима), Анатолiя Юрченка (Сергiй Голубков), Ольги Табулiної (Люська), Сергiя Бортника (Корзухiн), Сурена Максутова (Артур), у поєднаннi з високим професiйним рiвнем симфонiчного оркестру фiлармонiї пiд орудою маестро Романа Кофмана, забезпечили успiх події.

Утім захват вiд опери «по Булгакову» розділяли не всі, дехто залишав зал. Музика твору часом була занадто складною для сприйняття: вона позбавлена виразної мелодiйностi, партiї солiстiв, по сутi, нагадували речитативи у супроводi оркестру, арiй та ансамблiв вокалiстiв у традицiйному виглядi взагалi не було. В оперi не проcтежувалися провiднi музичнi теми та лейтмотиви, якi б запам’ятовували слухачi. Однак, на думку професiйних музикантiв, опера Валентина Бiбiка «Бiг» — талановитий твiр, гiдний сценiчного втiлення на опернiй сценi. «Я вважаю, що прем’єра цiєї опери — це творчий подвиг диригента Романа Кофмана i всiх виконавцiв. Це значна подiя в культурному життi Києва», — сказала пiсля вистави професор Нацiональної музичної академiї iменi Петра Чайковського Марина Черкашина–Губаренко.

З благословення Олени Булгакової і з ініціативи Романа Кофмана

Валентин Бiбiк народився в Харковi в 1940 роцi, у 1966–му закiнчив Харкiвську консерваторiю, де вчився в класi композицiї професора Дмитра Клебанова. Починав асистентом, доріс до професора, завiдувача кафедри композицiї. З 1994 року композитор працював у Санкт–Петербурзi, а з 1998–го на запрошення Тель–Авiвської академiї музики читав лекції в Ізраїлi. Де й помер у 2003 році. Творча спадщина Валентина Бiбiка — це одинадцять симфонiй, балет «Гутаперчевий хлопчик» (за однойменною повiстю Д. Григоровича), iнструментальнi концерти, хоровi твори, вокальнi цикли, камерна музика, цикл «34 прелюдiї та фуги» для фортепiано та багато iнших творiв. Твори композитора грають на фестивалях, у концертних залах багатьох країн свiту, вони ввiйшли до репертуару видатних виконавцiв.

Як розповiла дочка композитора Вiкторiя Бiбiк, iдея написання опери «Бiг» виникла в її батька наприкiнцi 1960–х рокiв. У 1969 роцi в Москвi Олена Булгакова, вдова письменника, благословила його на цей труд. Композитор закiнчив твiр у 1972 роцi i показав його в Малому оперному театрi в Ленiнградi, де оперу одразу прийняли до постановки. Але незадовго до прем’єри партiйнi органи заборонили виконання, мотивуючи тим, що «музика про бiлогвардiйцiв не повинна звучати в мiстi, яке названо iм’ям вождя революцiї». Згодом оперу ще кiлька разiв забороняли через невгодну тему i невiдповiдне тому часу «бачення» п’єси М. Булгакова. У 2008 році, приїхавши у Київ після довгої перерви з валiзою дискiв i нот, Вiкторiя Бiбiк побачила великий iнтерес до музики свого батька. В останнi роки в Києвi прозвучали його 5–та та 6–та симфонiї, iнструментальнi концерти, камерна музика.

Роман Кофман, друг Бiбiка, який давно знає i виконує його музику, при зустрічі попросив передати йому партитуру опери, бо мав бажання виконати її в Києвi. Оскiльки твiр нiколи не ставили, партитура не була готовою для виконання. Здiйснивши велику роботу, маестро Кофман зробив свою редакцiю партитури на основi другого варiанта опери, який композитор написав у 1984 роцi.

«Сьогоднiшнє виконання опери «Бiг» я розглядаю як знакову подiю для ґрунтовного пiзнання музики мого тата i повернення її в Україну. Сподiваюся i вiрю, що зацiкавлення його творчiстю зростатиме на його батькiвщинi. Наша сiм’я висловлює подяку за фiнансову пiдтримку пiдготовки нотного матерiалу опери композитору, диригенту i меценату зі США Вiрку Балею», — сказала Вiкторiя Бiбiк.

Сергiй ПИРОГОВ

 

P. S. У квітні 2010 року в Камерному музичному театрі імені Б. А. Покровського в Москві відбулася прем’єра опери «Біг» композитора Миколи Сідельнікова.