ОГОЛОШЕННЯ

29.05.2024
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ОХОРОННА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код 23734213, місцезнаходження: 04050, Київ, вул. Юрія Іллєнка, 71/73, прим. 36, повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (дата реєстрації випуску — 29.03.2018, реєстраційний випуск — №17/1/2018).
***
Втрачений військовий квиток НУ №9794636, виданий Красногвардійським районим військовим комісаріатом Дніпропетровської області 20 червня 1986 року на ім’я Логутов Олег Володимирович, вважати недійсним.
***
Втрачене свідоцтво КВ №27610631, видане 24.06.2005 року середньою загальноосвітньою школою №286 м. Києва на ім’я Ткачука Тараса Олеговича, вважати недійсним.
***
Втрачений диплом молодшого спеціаліста серія КВ, номер 37786574, виданий Державним вищим навчальним закладом «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 1.05.2010 р. на ім’я Григорчук Володимира Олександровича, вважати недійсним
***
Втрачений атестат про повну загальну середню освіту КВ№19301283 та додаток до нього №158892, видані 21.06.2002 року ліцеєм «ЕКО» №198 м. Києва на ім’я Мотриченко Ганни Володимирівни, вважати недійсним.
***
Втрачений атестат про повну загальну середню освіту № 51863310, виданий у 2020 році середньою загальноосвітньою школою 79 м. Києва на ім’я Айгістової Ренати Ренатівни, вважати недійсним.
***
«Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ІНВЕСТ ФІНАНС», ідентифікаційний код 40284315, місцезнаходження: 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7, приміщення 28, повідомляє про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій (дата реєстрації випуску — 07.05.2021, реєстраційний випуск — № 52/2/2021)».