Володимир Бондар: Щоб згадували першого вчителя з вдячністю

11.12.2019
Володимир Бондар: Щоб згадували першого вчителя з вдячністю

Декан факультету педагогіки і психології Володимир Бондар.

Сьогодні відбувається активне реформування освіти (початкової та середньої — у школах, педагогічної — у закладах вищої педагогічної освіти), впровадження змін, пов’язаних iз проєктом «Нова українська школа», інклюзії в освіту та багато іншого.
 
 
У продовження серії статей про факультети Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з нагоди його 185-річного ювілею говоримо про нові виклики в галузі педагогіки з деканом факультету педагогіки і психології, академіком НАПН України, доктором педагогічних наук, професором, заслуженим працівником освіти України Володимиром Бондарем. 

«Пріоритет — національні цінності у поєднанні з загальнолюдськими»

— Володимире Івановичу, Університет імені М.П. Драгоманова є педагогічним, а тому всі реформи освіти так чи інакше вносять корективи й у його роботу, а ваш факультет педагогіки і психології має, очевидно, безпосередній стосунок до всіх цих реформаторських процесів. Розкажіть про вашу, так би мовити, «внутрішню кухню»: що нового запровадили, які у вас відбулися зміни у ході реалізації нових проєктів?
 
— Наш факультет успішно керується низкою принципів, вихідним серед яких є поєднання фахової та особистісної компетентності, аби в умовах освітньо-наукового ринку праці у різних типах закладів освіти наші випускники були конкурентоспроможними. Проте найважливішим пріоритетом у змісті освіти та формах культурологічного впливу все-таки залишаються національні цінності у поєднанні з загальнолюдськими.
 
Важливим аспектом є і так зване «неформальне спілкування» студентів з викладачами у позаавдиторний час (спільні відвідування або ж організація різних виставок, театральних вистав тощо), де формуються основи довіри, виникають ідеї нових проєктів, які потім спільно реалізуються. А залучення студентів до таких різного роду заходів (освітніх, наукових, соціальних та ін.) сприяє формуванню їхніх особистісних якостей. 
 
Щоденний спільний пошук істин доповнюється більш активним опануванням підприємницьких та мене­джерських функцій пізнавальної діяльності студентів. Ми вчимо їх мислити критично та креативно, висловлювати свої думки, підтверджуючи їх аргументами, і, зрештою, відповідально ставитися до всього. Співпраця і взаєморозуміння — вихідні положення у навчальному процесі нашого факультету. 
 
Власне, той багаж знань, комплекс компетентностей і особистісних якостей, які отримає студент у наших стінах, він візьме у свою майбутню роботу, з ним піде до дітей, їхніх батьків, адміністрації та співробітників закладу, де працюватиме. А тому важливо підготувати його і надати все необхідне на цьому етапі студентського життя. 
 
Додам, що колективи кафедр нашого вишу беруть активну участь у реформуванні системи педагогічної освіти, професійної переорієнтації викладачів кафедр на нові державні стандарти дошкільної й початкової освіти. Серед викладачів є вже підготовлені тренери НУШ, майстер-тренери з початкової та дошкільної освіти. Науковці нашого університету iз фахівцями з Норвегії, Палестини, Фінляндії у межах різних наукових проєктів обмінюються досвідом навчання дітей дошкільного й молодшого шкільного віку з викладачами-методистами факультету.
 
— А на які спеціальності запрошуєте сьогодні абітурієнтів?
 
— Наш факультет готує фахівців за спеціальностями «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Образотворче мистецтво», «Середня освіта (здоров’я людини)» та «Практична психологія». Ці спеціальності доступні як тим, хто навчається за освітнім ступенем бакалавра, так і тим, хто продовжує навчання у магістратурі. 
 
Кожна спеціальність має додаткові спеціалізації, освітньо-професійні програми яких акредитовані МОН України. Наприклад, спеціальність «Практична психологія» введена як спеціалізація для майбутніх педагогів початкових класів і закладів дошкільної освіти, початкова освіта злилася з дошкільною як спеціалізація вчителя молодших школярів.
 
Об’єднуючись, ми зміцнюємо взаємодію кафедр факультету педагогіки і психології, створюємо цілісну, синергетичну його структуру, формуючи водночас учителя нової формації, що відповідає вимогам освітньої реформи, процесу підготовки кадрів для Нової української школи. Найціннішим є те, що викладачі факультету мають можливість свій досвід і педагогічний талант передавати студентам різних спеціальностей з урахуванням специфіки їхньої кваліфікації.

«Професійний потенціал кожної кафедри унікальний»

— Безперечно, кожна з ваших кафедр посідає свою нішу в формуванні висококласного професіонала, фахівця у своїй справі. Розкажіть детальніше, чим саме займаються колективи кафедр на вашому факультеті. 
 
— Надбання будь-якого факультету — це сукупний продукт освітньо-наукової діяльності його кафедр. На факультеті педагогіки і психології їх аж дев’ять: кафедра педагогіки і методики початкового навчання; педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості; методик та технологій дошкільної освіти; психології і педагогіки; практичної психології; образотворчого мистецтва; української мови та методики навчання; медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я; іноземних мов та методики навчання. 
 
Професійний потенціал кожної кафедри по-своєму унікальний. Робота колективу кафедри педагогіки і методики початкового навчання спрямована на підготовку майбутніх учителів «Нової української школи» за новими освітньо-професійними програмами, акредитованими МОН України. Кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості і методик та технологій дошкільної освіти готують фахівців нової формації, професіоналів дошкільної справи — духовно розвинених, творчих особистостей, що мають здатність до рефлексії, витривалості, компетентності та самовдосконалення. Вони тісно співпрацюють з різними освітніми установами: сучасною школою-садком Ukrai—ia— Global School, центрами розвитку дітей — місцями, де наші студенти знайомляться з особливостями роботи уже на власній практиці. 
 
Кафедри психології і педагогіки та практичної психології здійснюють підготовку фахівців спеціальності «Психологія («Практична психологія»)» для закладів освіти, а також формують психологічну компетентність у майбутніх учителів початкової школи, основ здоров’я, вихователів закладів дошкільної освіти. Кафедра образотворчого мистецтва забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Тут є майстерня скульптури та художньої кераміки, прикладного мистецтва, класи малюнку, живопису та пластичної анатомії. При ній діють дві виставкові художні галереї. 
 
Кафедра української мови та методики навчання працює над розробкою та вдосконаленням методик, сучасних інноваційних технологій підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи, які навчатимуть українській мові юне покоління, а також для тих, кому українська мова потрібна для професійного спілкування (психологи, художники, валеологи). Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя та здоров’я забезпечує навчання на всіх факультетах університету основ медичних знань, а на факультеті педагогіки і психології — дисципліни медико-біологічного та валеологічного спрямування.
 
З 2001 року кафедра була визначена МОН України як базова з питань медичної і валеологічної освіти. Її зусиллями реалізовано десятки грантів, наданих ЮНІСЕФ, Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я», «Комісією Євросоюзу з питань освіти», «Програмою розвитку Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні». За фінансової підтримки цих організацій на факультеті створено сучасний тренінговий центр iз формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції, комп’ютерний клас, навчально-наукові лабораторії функціональної діагностики людини та мікробіології, кабінет масажу.
 
Кафедра іноземних мов та методик навчання працює у двох напрямах: для студентів — майбутніх практичних психологів, образотворців-художників та шкільних валеологів — вивчення мов необхідне як соціокультурний підхід до формування їх мовленнєво-комунікативної діяльності, а майбутні педагоги дітей молодшого шкільного та дошкільного віку набувають знань, аби навчати іноземним мовам наймолодших діток — школяриків (iз першого класу) i малюків (з трирічного віку) в дошкільних закладах.

«Магістри факультету, крім державного, можуть отримати й європейський диплом» 

— Як розвивається науковий потенціал викладачів?
 
— На факультеті нині активно функціонують наукові школи академіка НАПН України Т. Яценко (працює над проблемою глибинного пізнання психіки в теоретичному та прикладному аспектах), академіка НАПН України В. Бондаря (дослідження проблем дидактики управління середньою та вищою освітою), професора психології Ю. Приходько (досліджує становлення та розвиток особистості людини дошкільного, молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку). 
 
Науково-дослідна робота факультету за останні п’ять років відображена у колективних та індивідуальних працях викладачів, а це — понад 3000 наукових робіт, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, статті у престижних наукових виданнях України й зарубіжжя.
 
Студенти під керівництвом викладачів також здійснюють свої наукові дослідження, виступають на наукових конференціях, беруть участь у конкурсах, олімпіадах (де щороку займають призові місця), інтернет-конференціях, є активними членами студентського наукового товариства, психологічних клубів. Наукові та творчі роботи студентів публікують у студентських наукових збірниках. Традиційними стали щорічні виставки творчих і дипломних робіт студентів-образотворців та їхніх викладачів.
 
— Чи співпрацюєте з колегами з-за кордону? 
 
— Безперечно. Факультет постійно розширює наукові міжнародні зв’язки із закладами освіти Норвегії, Білорусі, Грузії, Литви, Палестини, Польщі, Чехії, Словаччини, Фінляндії тощо. Угоди між нашим вишем та педагогічними університетами Євросоюзу дають можливість магістрам факультету отримати, крім державного, ще й європейський диплом, а викладачам — стажуватися у провідних педагогічних університетах Польщі, Норвегії, Литви та інших країн.
 
— А як щодо працевлаштування? Куди йдуть працювати ваші випускники?
 
— Факультет, керуючись європейськими перспективами розвитку освіти в Україні, випускає конкурентоспроможних педагогів і психологів для педагогічних коледжів, вихователів-методистів дитячих садків, учителів початкової школи, працівників валеологічних служб. Випускники-психологи факультету працюють у закладах середньої й вищої освіти, психологічних службах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, активно залучаються до розв’язання управлінських завдань, створюють власні консультативні та тренінгові центри.
 
Ніхто не буде сперечатися, що від першого вчителя багато в чому залежить подальший шлях кожної дитини — її цілеспрямованість, мотивація, успішність, бажання пізнавати й вивчати світ. І становлення цього першого вчителя, ім’я якого супроводжує все життя людини, відбувається саме в нас, у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. А вже ми, викладачі, маємо докласти всіх зусиль, аби свого педагога людина згадувала лише з глибокою вдячністю. 

ДОВІДКА «УМ» 

Історія факультету педагогіки і психології 185 років перегукується з історією НПУ імені М.П. Драгоманова від створення Педагогічного інституту при Університеті Св. Володимира у 1834 р., який потім існував як Вищі жіночі курси, згодом — у складі факультету соціального виховання Київського інституту народної освіти, до якого входили шкільний відділ, що готував фахівців і для початкової школи, дошкільний та лікувально-педагогічний відділи.
 
Провідною тоді на факультеті соціального виховання була кафедра педології. У 30-х рр. минулого століття факультет іменувався педолого-педагогічним. У 1956-му тут почали готувати вчителя початкової школи з повною вищою педагогічною освітою. Нині ж факультет педагогіки і психології є одним із провідних в університеті, навчальний процес тут забезпечують 9 кафедр та більше сотні викладачів, професорів та доцентів.