Про все домовляються на бережку: як правильно скласти ціну землі, яку віддають в оренду

05.06.2019
Про все домовляються на бережку: як правильно скласти ціну землі, яку віддають в оренду

Цьогоріч на Державну фіскальну службу України покладено обов’язок не пізніше 15 липня поточного року оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель.

 

Так само доступними на сайті ДФСУ стануть дані щодо розміру та дати встановлення ставок місцевих податків та зборів (в тому числі й земельного податку).

 

Тож невдовзі нікому не потрібно буде моніторити рішення місцевих рад iз цього приводу, бо нормативна грошова оцінка земель та всі ставки земельного податку будуть зібрані на означеному сайті.

 

Втім до того, як перевірити там, чи не продешевили ви особисто, віддавши тому чи іншому орендареві в користування власний пай, варто до підписання договору звернути увагу на деякі важливі моменти.

По руках?

Договір оренди земельної ділянки сільгосппризначення легітимний, якщо сторони домовилися щодо всіх істотних умов. Маючи намір його укласти, слід уважно вивчити закони та проаналізувати отримані від іншої сторони документи щодо умов, які мають бути погоджені сторонами.
 
А переконавшись, що вас усе влаштовує, прописати їх у договорі так, щоб законодавчі приписи таки не суперечили домовленості сторін.
 
Трактування таких умов має бути чітким, простим і однозначним. Нехтування цими правилами може призвести до судових спорів зі значними матеріальними затратами, не кажучи вже про купу даремно втраченого часу.
 
По-перше, такий договір повинен містити перелік обов’язкових умов відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі». Істотними умовами є:
 
— об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
— строк дії договору оренди;
— орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
 
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Предмет та об’єкт договору

У даному розділі вказується земельна ділянка, яка передається в оренду, її цільове призначення, кадастровий номер, площа (в умовних кадастрових гектарах), якісні характеристики земель за складом i видами угідь, наявність на ділянці об’єктів нерухомого майна та нормативно-грошова оцінка. Варто звернути увагу на те, щоб у договорі правильно зазначалась нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, бо саме від неї буде залежати майбутній розмір орендної плати.
 
Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (а щодо земель державної та комунальної власності — земельних ділянок, що перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).
 
Договір оренди земельної ділянки під полезахисною лісовою смугою має також містити умови щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функції агролісотехнічної меліорації. Об’єкт, за договором оренди землі, вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

Права та обов’язки сторін

Такий розділ закріплює права та обов’язки орендаря та орендодавця, визначені у ст. 24 та ст. 25 Закону України «Про оренду землі», а також може доповнюватися власними варіаціями за згодою сторін.
 
У договорі обов’язково потрібно вказати про обов’язки орендаря своєчасно вносити орендну плату з користування земельною ділянкою; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням; повернути орендодавцю орендовану земельну ділянку після закінчення оренди, якщо інше не передбачене договором або не погоджено сторонами в письмовій формі. Орендодавець, у свою чергу, зобов’язаний передати земельну ділянку в користування орендарю у стані, що відповідає умовам договору, а також повідомити про наявні обмеження (обтяження) щодо використання орендованої земельної ділянки.

Відповідальність сторін

У договорі оренди землі потрібно визначити, хто саме буде нести відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини. Також варто добре прописати відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору. Спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.
 
Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлено договором оренди. За згодою сторін у договорі можуть бути прописані й інші умови — наприклад, про обробку персональних даних. 
Не варто користуватися шаблонними договорами, краще чітко прописувати та узгоджувати всі умови договору, важливі саме для вас. Адже юридично грамотно складений договір оренди земельної ділянки буде гарантувати захист ваших законних прав та інтересів, а також збереже нерви при виникненні спірних моментів.

Термін дії договору

У даному розділі зазначається строк, на який укладається договір, а також зміна умов договору та припинення його дії. Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення строк дії договору не може бути меншим як 7 років, а меліорованих земель — не може бути меншим як 10 років.

Орендна плата

Законодавством визначено мінімальний розмір плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних ділянок (паїв) — не менше 3 % від вартості земельної ділянки (тобто від нормативно-грошової оцінки).
 
Зверніть увагу, що розмір орендної плати щороку індексується, тобто збільшується. Таким чином, у договорі оренди землі варто зазначити, що обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися в натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.