Як всиновити дитину: консультація міністра юстиції Павла Петренка

13.03.2019
Доброго дня! Ми з дружиною виховали двох дітей, нині вони вже дорослі і живуть окремо, але нам хочеться подарувати любов та тепло дитині з дитячого будинку. Куди звертатися та які документи необхідно зібрати?
Сергій Стеценко

Хто може бути усиновлювачем? 

Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:
 
— дієздатна особа, не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
— особа має бути старша за дитину не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою за 18 років;
— подружжя;
— особи, які проживають однією сім’єю; 
— якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають правовий зв’язок із нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.
 
При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?

Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, в сім’ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами. Крім того, переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? 

Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей. Щоб стати на облік, потенційним усиновлювачам потрібно подати: 
 
— заяву про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі; 
— копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
— довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС;
— копію свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі);
— висновок про стан здоров’я кожного заявника; 
— засвідчену нотаріальну письмову згоду  другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя);
— довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС; 
— копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Що робить служба у справах дітей?

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства, проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі. 
Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.

На що ще потрібно звернути увагу?

Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина.
 
Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини така згода може бути надана органом опіки та піклування. 
 
Суд своїм рішенням може постановити проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування, якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам. Роз’єднання братів і сестер при усиновлені не допускається.

Як звернутися до суду?

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Також до заяви додаються:
— копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, — при усиновленні дитини одним із подружжя;
— медичний висновок про стан здоров’я заявника;
— довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
— документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
— інші документи, визначені законодавством.
 
Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються заявником.
 
Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей
 
Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років.
 
Крім того, щороку протягом перших трьох років після усиновлення дитини перевіряються умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

Куди звертатися по детальну консультацію та роз’яснення?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України, або звертайтеся в центри та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні.