НОМІНАЦІЯ «МИНУВШИНА»

12.04.2016

Далі публікуємо офіційні результати XVIІ Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» — топ-списки з 14 позицій у кожній підномінації.

* у правому стовпчику — рейтинг книжки: кількість набраних балів поділена на кількість експертів у номінації

Популярні видання / історична белетристика

1. Валентина ШАНДРА. Донеччина: адміністративно-териториальний і відомчий поділ (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.); Василь МАРОЧКО. Голодомор 1932-1933 років на Донбасі; Владимир ГОЛОВКО. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса (1991–2014); Володимир МОЛЧАНОВ. Донбас у системі соціально-демографічних та економічних процесів (ХІХ — початок ХХ ст.); Георгій ПАПАКІН. Донбас на «чорній дошці»: 1932-1933; Іван ДЗЮБА. Донецька рана України: історико-культурологічні есеї; Лариса ЯКУБОВА. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націєтворення; Олександр ДОНІК. З історії індустріального освоєння Донбасу (ХІХ — початок ХХ ст.); Павло УСЕНКО. Маріуполь: грецьке забарвлення українського Надазов’я (кінець ХVIІІ — початок ХХ ст.); Руслан ПИРІГ. Донбас у складі Української гетьманської держави (травень–листопад 1918 року); Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ. Радянська індустріалізація на Донбасі: 1926–1938; Тарас ЧУХЛІБ. Донеччина та Луганщина — козацькі землі України (ХVI–ХVIІІ ст.); Федір ТУРЧЕНКО, Галина ТУРЧЕНКО. Проект «Новоросія» і новітня російсько-українська війна; Ярослава ВЕРМЕНИЧ. Донбас як порубіжний регіон: територіальний вимір. Сер. «Студії з регіональної історії: Степова Україна». — К.: Інститут історії України, 78+96+74+106+44+78+109+60+108+41+120+105+166+69 с.(о)

 

50,00

 

2. Іван ПАТРИЛЯК. Перемога або смерть. Український визвольний рух у 1939–1960 роках. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 512 с.(п)

 

37,81

 

3. Чарльз Раймонд БІЗЛІ. Принц Енріке, мореплавець. — К.: Темпора, 236 с.(п)

 

36,06

 

4. Усі війни ХХ століття. Карти, зброя, тактика. Великий ілюстрований атлас. — Х.: Пелікан, 136 с.(п)

 

34,88

 

5. Володимир БІЛІНСЬКИЙ. Країна Моксель, або Московія. У 3 книгах. — Тернопіль: Богдан, 376+320+320 с.(п)

 

30,06

 

6. Мирослав ПОПОВИЧ. Кровавый век. — Х.: Фоліо, 990 с.(п)

 

29,69

 

7. Володимир БІЛІНСЬКИЙ. Москва ординська (ХІІІ–XVI століття). «Доросла серія». — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 656 с.(п)

 

27,75

 

8. Дмитро АРХІРЕЙСЬКИЙ. Махновська веремія. Тернистий шлях революційної повстанської армії України (махновці) 1918–1921 рр. Сер. «Militaria Ucrainica». — К.: Темпора, 296 с.(к)

 

24,75

 

9. Повернення в Царгород. Сер. «Бібліотека газети «День». — К.: Українська прес-група, 496 с.(п)

 

22,25

 

10. Історія Криму в запитаннях та відповідях. — К.: Наукова думка, 527 с.(п)

 

18,06

 

11. Історичний календар. — К.: Преса України. 808 с.(п)

 

16,13

 

12. Олег КРИШТОПА, Андрій ОХРІМОВИЧ. Україна. Загартована болем. Тисяча років самотності. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 544 с.(п)

 

15,63

 

13. Ярослав ФАЙЗУЛІН, Володимир ГІНДА. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 352 с.(о)

 

14,38

 

14. Віктор СУВОРОВ. Остання Республіка. Сер. «Нетабачна історія». — К.: Зелений пес, 420 с.

 

10,38

 

Дослідження / документи

1. Юрій ЛОЗА. Історичний атлас України. — К.: Мапа, 320 с.(п)

 

60,00

 

2. Оля ГНАТЮК. Відвага і страх. Сер. «Бібліотека спротиву. Бібліотека надії». — К.: Дух і Літера, 496 с.(п)

 

46,56

 

3. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання. — К.: Кліо, 810 с.(п)

 

42,56

 

4. Тимоти СНАЙДЕР. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным. — К.: Дуліби, 584 с.(п)

 

37,44

 

5. Українська Держава (квітень — грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. — К.: Темпора, 790+412 с.(п)

 

29,88

 

6. Алексей ТОЛОЧКО. Очерки начальной Руси. — К.: Laurus, 336 с.(о)

 

29,06

 

7. Андрій КОЗИЦЬКИЙ. Leopolis militans. Нариси військової історії Львова ХІІІ–ХVІІІ ст. — Л.: Апріорі, 368 с.(п)

 

22,69

 

8. Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У двох книгах. Книга 2: Мовою документів і свідчень. — К.: Кліо, 800 с.(п)

 

16,50

 

9. Д.І.ЯВОРНИЦЬКИЙ. Історія Запорозьких козаків. Повна версія. — К.: Видавець Стеблик О.В., 1072 с.(п)

 

16,31

 

10. Великий скит у Карпатах. У 3-х томах. Том І, ІІ. — Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 728+514 с.(с)

 

15,06

 

11. Вольфрам ДОРНІК, Георгій КАСЬЯНОВ, Петер ЛІБ, Ганнес ЛЯЙДІНГЕР, Алєксєй МІЛЛЄР, Богдан МУСЯЛ, Василь РАСЕВИЧ. Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки. — К.: Ніка-Центр, 512 с.(п)

 

14,50

 

12. Микола КРИКУН. Документи комісарського суду Подільського воєводства 1678–1679 років. — Л.: Український католицький університет, 360 с.(п)

 

13,38

 

13. Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ. Твори у 50 томах. Том 46. Книга І: Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890–1914); Книга ІІ: Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915–1938). — Л.: Світ, 632+512 с.(п)

 

12,69

 

14. Крим від античності до сьогодення; Схід і Південь України: час, простір, соціум. Том 1. Сер. «Студії з регіональної історії». — К.: Інститут історії України, 707+378 с.(п)

 

12,50

 

Біографії / мемуари

1. Князі Острозькі. Сер. «Еліта». — К.: Балтія-Друк, 280 с.(п)

 

73,50

 

2. Євген ЧИКАЛЕНКО. Щоденник. 1921; 1922; 1923–1924. — К.: Темпора, 484+372+492 с.(п)

 

62,94

 

3. Алла Горська. Душа українського шістдесятництва. — К.: Смолоскип, 712 с.(п)

 

45,25

 

4. Малі українські діарії XVII– XVIIІ століть. — К.: Кліо, 408 с.(п)

 

35,00

 

5. Тетяна ТАЇРОВА-ЯКОВЛЕВА. Гетьмани України. Історії про славу, трагедію та мужність. — К.: Кліо, 424 с.(п)

 

26,06

 

6. Галичина — український здвиг за матеріалами архіву Степана Гайдучка. — Л.: Апріорі, 268 с.(п)

 

25,63

 

7. «Блажен той муж…» Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького. — Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 196 с.(п)

 

23,63

 

8. Марія РОЗУМОВСЬКА. Розумовські. Родина при царському дворі. — К.: Темпора, 320 с.(с)

 

20,69

 

9. В’ячеслав Липинський та його доба. Книга четверта. — К.: Темпора, 824 с.(о)

 

19,94

 

10. Наталія КРУТЕНКО. Єлизавета Ярославна — королева двох держав. — К.: Либідь, 168 с.(п)

 

16,94

 

11. Юзеф ГЕН. Мій приятель Станіслав Авґуст. — К.: Темпора, 432 с.(с)

 

14,50

 

12. Омелян Пріцак та Юрій Луцький. Листування. — Х.: Акта, 160 с.

 

12,69

 

13. Генрі ФОРД. Моє життя і робота. — К.: Наш формат, 384 с.(п)

 

9,63

 

14. Роман КОВАЛЬ, Віктор МОРЕНЕЦЬ. «Подєбрадський полк» Армії УНР. Том 1. — К.: Український пріоритет, 376 с.(п)

 

9,63