ОГОЛОШЕННЯ

08.11.2013

ЗМІНИ ДО УМОВ ВИПУСКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТТЄВОЇ ЛОТЕРЕЇ «ЧЕСНА ГРА» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАТРІОТ

 

Викласти п. 10 в наступній редакції:

10. Кількість випущених білетів, їх вартість та нумерація.

10.1. Загальна сума і кількість випущених білетів Державної миттєвої лотереї «Чесна Гра»

Загальна сума, на яку випущені лотерейні білети «Чесна Гра» — 3 000 000 000 (три мільярди) гривень.

Вартість одного лотерейного білета «Чесна Гра» — 15 (п’ятнадцять) гривень.

Кількість випущених лотерейних білетів «Чесна Гра» — 200 000 000 (двісті мільйонів) штук.

На зворотній стороні кожного білета позначений індивідуальний порядковий номер білета, який складається з серії білета (одна латинська літера) А, двозначного номеру коду візуалізації білета 00 та восьмирозрядного числа: 00000000 – номер білета, що належить кожній партії з окремим кодом візуалізації.

Номери кодів візуалізації серії А білетів (01–40).

Кількість випущених лотерейних білетів серії А — 200 000 000 (двісті мільйонів) штук з кодами візуалізації (01—40) по 5 000 000 (п’ять мільйонів) білетів в кожній партії з окремим кодом візуалізації. Білети мають послідовну нумерацію.

Кожен білет на зворотній стороні має два штрих–коди:

— штрих–код типу Code 128, який дублює індивідуальний номер білета.

— торгівельний штрих–код згідно стандарту GTIN–13;

Викласти п. 11 в наступній редакції:

11. Розподіл кількості та суми виграшів.

Загальна кількість виграшів у Державній миттєвій лотереї «Чесна Гра» становить 50% від загальної суми випуску і дорівнює 1 500 000 000 (одному мільярдові п’ятистам мільйонам) гривень.

Розподіл виграшів за їх кількістю та сумам в межах серії А викладені у Додатку №1 до цих Умов.

Викласти п. 12 в наступній редакції:

12. Лотерейний білет. Елементи захисту білету від підробки.

Лотерейний білет — документ, що засвідчує згідно з цими умовами, право на участь у лотереї і використовується для оформлення договірних відносин між Оператором лотереї та її Учасником та здійснення Учасником оплати участі у лотереї.

Лотерейний білет є захищеною від підробок поліграфічною продукцією, який має поле з індивідуальним номером, і поле з ігровою інформацією.

Інформація щодо виграшних шансів закладається випадковим чином на стадії виготовлення білетів, тобто до початку їх розповсюдження серед Учасників лотереї. Учасник лотереї, безпосередньо придбавши лотерейний білет, діючи згідно порядку визначення результатів розіграшу лотереї, може самостійно визначити належний йому виграш (розділ 13 та Додаток №1 до цих Умов), або факт його відсутності.

Лотерейний білет має такі ступені захисту від підробки: кодування ігрової інформації по системі Phantom, що робить неможливим просвіт білетів за допомогою рентгена, тепловізора, синхротрона тощо, та виключають можливість впливу на результат розіграшу та визначення результату розіграшу іншим чином, ніж це передбачено цими Умовами; голографічне покриття для стирання (непрозорий захисний шар), що перешкоджає несанкціонованому доступу до ігрової інформації; випадкове переміщення символів в ігровому полі із застосуванням технологій, які повністю виключають будь–який вплив на таке переміщення і одержання інформації про результати такого переміщення. Використання послідовного індивідуального унікального номера, використання додаткових захисних та інформаційних елементів, які виключають можливість фальсифікації білета і результатів розіграшу.

Виготовлення та випуск лотерейних білетів здійснюється поступово, партіями, в міру необхідності, для поширення їх серед учасників лотерей.

Зображення макетів лотерейних білетів для серії А наведені у Додатку №2 до цих Умов. Зображення зворотного та лицьового боку лотерейних білетів може містити різні рекламні, розважальні зображення та інші зображення, у тому числі зображення відомих осіб, тощо.

Викласти п. 13 пп. 13.2 в наступній редакції:

13. Порядок визначення результатів розіграшу лотереї та її переможців.

13.2. Кількість вікон на ігровому полі лотерейного білеті — 20 (двадцять); у вікнах приховано зображення десяти Зірок (виграшні шанси) і десяти Кілець (невиграшні шанси). Завдання Учасника лотереї — знайти всі зображення Зірок (виграшних шансів), відкривши якомога менше вікон шляхом стирання їх захисного покриття. Кожне відкрите вікно з Кільцем зменшує суму виграшу Учасника (згідно Розподілу кількості та суми призів для серій А, викладеному в Додатку №1 до цих Умов). Вікно з пошкодженим захисним покриттям вважається відкритим.